Vasario mėnuo Krekenavos parapijoje

2020-03-30 | Sonata Česevičienė
V vasario kronika

Mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą… šviesą pagonims apšviesti ir išrinktosios Tautos garbę ( Lk 2, 29-32). Taip Simeonas paskelbė, jog užtekėjo Išganymo šviesa žmonijai. Deganti žvakė – Kristaus, pergalės prieš mirtį ir tamsą simbolis, įvedė mus į paskutinį žiemos mėnesį ir mūsų parapijoje. Vasario 2 dieną, sekmadienį, šventėme Kristaus paaukojimo iškilmę – Grabnyčias. Žvakių virpėjime ir maldoje įsileidome į savo sielas Kristaus šviesą, kuri mums kalba apie negęstančią Dievo šviesą amžinybėje.

Šv. Agotos dieną Krekenavos parapijoje šventėme vasario 5 dieną, trečiadienį, Šv. Mišiose prieš Šv. Rašto studijas. Tądien meldėmės už visus parapijos duonos kepėjus ir jų šeimas, o duonelės riekeles mums tradiciškai dovanojo Radviliškių kaimo kepykla. Pašventintą duonelę parsinešėme į namus sau ir kaimynams, kad apsaugotų namus nuo gaisrų pavojaus.

1 vasario kronika

Saulėtą vasario 15-osios šeštadienį, kaip ir kiekvieną mėnesį meldėmės Švč. Mergelės Marijos užtarimo ir globos. Šv. Mišias aukojo Linas Vodopjanovas, visus sustiprinęs maldoje ir palikęs gerą nuotaiką parapijiečiams.

2 vasario kronika

Vasario 16-ąją, valstybės atkūrimo dieną, Šv. Mišiose meldėmės už Tėvynę Lietuvą ir jos žmones. Po maldos mūsų laukė muzikinė - literatūrinė kompozicija „Sveikinimai Lietuvai“, kūrinius atliko Simona ir Rimas Medišauskai, mergaičių trio iš Uliūnų. Turėjome progą pasiklausyti ir Ritos Venskūnienės eilių. Renginį organizavo Krekenavos kultūros centras.

3 vasario kronika

4 vasario kronika

Vasario 23d. gimtadienį šventė parapijos ekonominės tarybos narė ir aktyvi parapijietė Zita Vasiliauskienė. Dėkojame Jai už tarnystę ir telydi Mergelės Marijos užtarimas!

5 vasario kronika

Vasario 22-23 dienomis Truskavos rekolekcijų namuose įvyko Krekenavos parapijos sutvirtinamųjų savaitgalis. Rekolekcijose jaunuoliai klausė vargonininko Manto Masioko ir klebono Gedimino Jankūno mokymų, žiūrėjo filmą "Truman" ir klausėsi kelių paskaitų iš Pasaulinės lyderystės konferencijos apie kartų skirtumus bei atmetimo baimę. Jaunuoliai taip pat aplankė Truskavos bažnyčią bei išgirdo jos istoriją, kuria pasidalino ses. Greta Ginevičiūtė. Visi kartu adoravo, meldėsi rožinio malda, šventė Eucharistiją, norintys priimė atgailos sakramentą. Sutvirtinamieji per žaidimus bei užduotis turėjo ir galimybę geriau pažinti save, taip pat užmegzti naujus ryšius.

6 vasario kronika

7 vasario kronika

Vasario 26 dieną, trečiadienį, Pelenų dienoje pradėjome Gavėnios laikotarpį. Pelenais pavertę tai, kas trukdo mums žengti Atgailos keliu, pasiryžome Gavėnios iššūkiams. Nežinantiems, kaip ir kokius iššūkius prisiimti, pagelbėjo parapijos namuose "išdygęs" Gavėnios medis, kurio lapeliuose parapijos jaunimas užrašė pasiryžimus ir  pasižadėjimus. Pasiėmę lapelius asmeninei Gavėniai nė nenumanėme, kokia Gavėnia ištiks viso pasaulio žmoniją...

Paskutinę vasario dieną klebonas Gediminas ir parapijos jaunimas dar spėjo sudalyvauti Panevėžio vyskupijos Šeimos centro 30 metų jubiliejinėje šventėje. Programoje klebonas dalyvavo kaip LVK Šeimos reikalų tarybos narys, jaunimas savanoriavo, o Lietuvą tą dieną pasiekė žinia apie pirmąjį užsikrėtimo koronavirusu (COVID-19) atvejį Šiauliuose.

8 vasario kronika

9 vasario kronika

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas