XX a. tikėjimo liudytojai

Jubiliejiniais 2000 metais gegužės 7 d. Romoje, pamaldose prie Koliziejaus, šv. Tėvas Jonas Paulius II, skelbdamas XX-o amžiaus tikėjimo kankinius, iš 114 Lietuvos tikėjimo liudytojų, įrašytų į Bažnyčios kankinių knygą, prie jų priskyrė net 8 krekenaviečius, gynusius tikėjimą ir Bažnyčią:

Vytautas Kadžys, gim. 1911 m. Simoniškių k.
Julionas Kisielis, gim. 1902 m. Grąščių k.
Romualdas Klioris, gim. 1913 m. Žydelių k.
Ignas Rutkauskas, gim. 1892 m. Slabados k.
Pranas Smailys, gim. 1899 m. Butrimiškių k.
Simonas Rapšys, gim. 1888 m. Krekenavoje
Antanas Kurieckis, gim. 1920 m. Butrimonių k.
Juozas Jakaitis, gim. 1906 m. Valmuniškių k.

Jie buvo suimti 1941 m. Suimtųjų artimieji ieškojo, vežė maistą į Panevėžio kalėjimą. Maistą iš jų priimdavo, bet su savaisiais pasimatyti neleido. Jokios žinios apie suimtuosius nebuvo iki 1990 m. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, Simono Rapšio duktė per spaudą ėmė ieškoti žinių apie tėvą. Tada panevėžietis Jurgis Siurbas aprašė krekenaviečių kankinystę. Jie mirė nuo bado, šalčio ir sunkių sąlygų kalėjime.

 

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas