Liepa - rugpjūtis 2023

Liepos - rugpjūčio akimirkos (Krekenavos bazilikos choro išvyka į Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios atlaidus, kasmėnesiniai Malonių Versmės atlaidai, plenero parodos atidarymas, Šventosios Šeimos Liudviko ir Zelijos Martenų minėjimas, Škaplierinės atlaidai Rodų koplyčioje, abiturientų išleistuvės, klebono Gedimino sveikinimas 20-ies metų kunigystės proga)