Rugsėjis - spalis 2023

Rugsėjo - spalio akimirkos Krekenavos parapijoje (Automobilių laiminimas, Pročkelės Marytės sveikinimas gimimo dienos proga, kasmėnesiniai atlaidai, Šv. Pranciškaus Asyžiečio minėjimas ir gyvūnėlių laiminimas, Vaižgantinės ir pal. Izabelės atlaidai Vadaktėliuose)