Parapijos salės „Tvartelis“ istorija

„Tvartelis“

Krekenavos parapija salės susirinkti po pamaldų ir pakviesti atvykusius neturėjo. 2012 m. balandžio mėn. parapija atsiėmė jai anksčiau priklausiusį ūkinį pastatą. Bendrų talkų dėka įrengė ūkiniam pastate laikiną parapijos salę, pavadinta „Tvarteliu“. Ši salė molinėmis sienomis parapijiečių ir atvykstančių maldininkų tapo mėgiama susibūrimų vieta. Čia vyksta agapės po atlaidų, švenčiamos religinės ir tautinės šventės, ja naudojasi Marijos Legiono nariai, parapijos jaunimo grupė „Žolynėlis“, veikia religinės literatūros bibliotekėlė, vyksta įvairūs susitikimai ir renginiai.

Džiaugiamės, kad nuo 2014 m. vasario 17 d. jau prasidėjo parapijos salės „Tvartelio“ rekonstrukcijos darbai.

„Tvartelis“ 2014 06 23 (Kęstučio Lapiniausko nuotrauka)

„Tvartelio“ rekonstrukcijos fotokroniką rasite galerijoje >

Krekenavos parapijos klebono kun. Gedimino Jankūno ir parapijos pastoracinės tarybos buvo nuspręsta kreiptis į ES fondus prašant paramos salės remontui. Kartu su Krekenavos bendruomene „Tiltas“ Panevėžio rajono Vietos Veiklos Grupei buvo pateiktas projektas „Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos ūkinio pastato rekonstrukcija“ (350 000 Lt. vertės), pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią parapija dalyvauja kaip projekto partneris, prisidėdama savo pastatais, žeme ir piniginiu įnašu. Pagal šią sutartį 300 000 Lt. gauname ES paramos, o likę 50 000 Lt. yra parapijos įnašas. Kadangi 2013 m. pabaigoje parapija įsigijo ir šalia esančius garažus, pastoracinės tarybos nuspręsta, kad „Tvartelio“ rekonstrukcijos metu reikalinga pakeisti ir garažų stogą. Tuo tikslu su „Šilo statyba“, kuri laimėjo rekonstrukcijos projektą, pasirašyta papildomų darbų sutartis (50 000 Lt.). Taigi visa rekonstrukcijos darbų suma yra 400 000 Lt., iš kurių 300 000 Lt., kaip minėta, skirta iš ES fondų per Vietos Veiklos Grupę, o likusią 100 000 Lt. sumą parapija turi sumokėti pati.

Tvartelio renovacijos metu prašėmė pagal galimybes prisidėti savo finansine auka, ją perduodant parapijos klebonui (klebonijos raštinėje), metant į aukų dėžutę bazilikoje po „termometru“ ar pervedant pavedimu į specialiai atidarytą sąskaitą Panevėžio kredito unijoje (sąskaitos nr. LT74 5011 0000 1400 2556 LTL., įmokos pavadinimas „Auka ūkinio pastato rekonstrukcijai unikalus Nr. 4400-2324-3381“.)

Dėkojame visiems aukotojams! Jūsų vardus ir pavardes įtraukėmė į specialią aukotojų knygą, kad išliktų mūsų laikmečio žmonių gerumo ir dosnumo prisiminimas ateities kartoms.

 • A. Antanaitis
 • Nijolė Adamkevičienė
 • Eugenijus ir Daiva Adamkevičiai
 • Vytautas ir Rūta Adamkevičiai
 • Ona Adašiūnienė
 • A. ir S. Augliai
 • Sigitas Banaitis
 • Alma Bankuvienė
 • Janina Bartusevič
 • Darius ir Sonata Česevičiai
 • Janina Džiugienė
 • Vanda Gaskaitė
 • Algirdas ir Aldona Gudavičiai
 • Jonas Ivinskas
 • Alvyra Ivinskienė
 • Janina Janiūnienė
 • Gediminas Jankūnas
 • Valerijus Juknevičius
 • Kotryna Juozapavičiūtė
 • Ona Kačiulienė
 • Elena Karneckienė
 • Gediminas Kaspariūnas
 • Marytė Krikščiūnienė
 • Rimas Kaščionis
 • Jonas Kaušakys
 • Vaidas Kaušakys
 • Kęstutis ir Virginija Kavaliauskai
 • Vygantas Keturakis
 • Ona Kiaunienė
 • R. ir R. Kiltinavičiai
 • Albinas ir Audronė Kisieliai
 • Krekenavos Gyvojo Rožinio būrelis
 • Algis Lapiniauskas
 • Kęstutis Lapiniauskas
 • Nijolė Lekerauskienė
 • Z. ir I. Lindušienė
 • Janina Lukoševičienė
 • Marijos Legiono „Malonių Versmė“ prezidiumas
 • Emilija Malinauskienė
 • V. ir S. Marozai
 • Aldona Matulevičienė
 • Anelė Mažeikaitė
 • Inga Meliešienė
 • Marytė Mickutė
 • Ričardas Mikalauskas
 • Ona Miknevičienė
 • Milinių šeima
 • Elena Navikienė
 • E. ir A. Oksai
 • Vida ir Povilas Paškauskai
 • Remigijus Paškauskas
 • Audronė Paškevičienė
 • Jurgis Bronius Perevičius
 • Paradnevičiai
 • Remigijus Paškauskas
 • Janina Petkevičienė
 • Kazimieras Petrauskas
 • Vigantas Petrėnas
 • Gema Plėštytė
 • Antanas Pocius
 • Algirdas Pogužinskas
 • Akvelina Pogužinskienė
 • G. ir A. Povilaičiai
 • Angelė Pranaitytė
 • Janina Pranckūnienė
 • Saulius Račkauskas
 • Marytė Rajunčienė
 • Antanas Ramanauskas
 • Viktoras Ramanauskas
 • Genovaitė Ramanauskienė
 • Dainius Ramonas
 • Jolanta Ražauskienė
 • Veronika Rušienė
 • Antanas Rutkūnas
 • I. ir J. Sakalauskai
 • Jonas Samuolis
 • Dalė Savičiūnienė
 • Aurelijus Sazevičius
 • L. Sologubova
 • Juozas ir Bernadeta Stankai
 • Margarita ir Ričardas Stasevičiai
 • Vincas Steponavičius
 • D. ir B. Šatai
 • V. ir S. Šatai
 • Jurgis ir Antanina Šleivės
 • Žydrutė Švarcienė
 • Jadvyga Tylūnienė
 • Bronius Urbonas
 • D. ir V. Urbonavičiai
 • Liucija Usaitė
 • Juozo Užkuraičio šeima
 • Liuda Valikonienė
 • Antanas Valikonis
 • Vytautas Valikonis
 • Angelė Vaicekavičienė
 • Kęstutis Vaičaitis
 • Lionginas Virbalas
 • Algis ir Zita Vasiliauskai
 • Povilas Žagunis
 • Aleksas Žurumskis
 • Aldona Žukauskienė
 • Panevėžio ŽŪB „Papalčiai“
 • UAB „Scandagra“
 • Žibartonių ŽŪB
 • UAB „Pas Katiną“
 • UAB „Petro mėsinė“'
 • Bendrija „Vilties linija“

SAVANORIAI, DIRBĘ PRIE "TVARTELIO"

 • Daiva Adamkevičienė
 • Nijolė Adamkevičienė
 • Eugenijus Adamkevičius
 • Paulius Adamkevičius
 • Vytautas Adamkevičius
 • Dalia Atkočiūnienė
 • Sigitas Banaitis
 • Janina Bartusevič
 • Egidijus Bedalis
 • Justinas Daunoravičius
 • Algis Džiugas
 • Arūnas Gasiūnas
 • Gediminas Kaspariūnas
 • Ignas Kaspariūnas
 • Inga Kaspariūnienė
 • Albinas Klimkevičius
 • Dainius Krikščiūnas
 • Kęstutis Lapiniauskas
 • Juozas Leščinskas
 • Anicetas Lindušas
 • Janina Lukoševičienė
 • Vaidas Mažeika
 • Petras Mitrikas
 • Bronius Perevičius
 • Jonas Petrulis
 • Algirdas Pogužinskas
 • Genovaitė Ramanauskienė
 • Jonas Samuolis
 • Vincas Šatas
 • Stasė Šatienė
 • Bronius Urbonas
 • Kazimieras Vaičaitis
 • Česlovas Valancevičius
 • Juozas Valikonis
 • Rokas Valikonis
 • Vytautas Valikonis
 • Zenonas Veliulis
 • Parapijos jaunimo grupė „Žolynėlis“

 

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas