Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika 

Pamaldų tvarka

Vykstant bazilikos remonto darbams visos pamaldos vyksta parapijos namuose

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Atlaidų 15-ą mėn. dieną:

Šv. Mišios – 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Atlaidų 15-ą mėn. dieną 10–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.

Pamąstymui

Viešpats kviečia tave, šeimos tėve ir motina; tave, didžius dalykus svajojantis jaunuoli; tave, kuris dirbi fabrike, parduotuvėje, banke, restorane; tave, kuris neturi darbo; tave, kuris guli ligoninės lovoje...  Viešpats prašo, kad ten, kur esi, ir toks, koks esi, būtum dovana šalia tavęs esantiems žmonėms. Gyvenimą reikia ne kęsti, bet dovanoti. Reikia ne verkti, bet matyti kitų ašaras. Drąsos, Viešpats iš tavęs daug tiksi! Pirmyn, nebijok, Viešpats niekada nepaliks tavęs vieno / vienos. Liudydamas / liudydama tu suprasi, kad Šventoji Dvasia eina pirma tavęs ir ruošia kelią. [...] Broliai ir seserys, drąsos!

Dienos liturginiai skaitiniai >
Sekmadienio Evangelijos komentaras >
Sekmadienio homilijos audioįrašas >

Kiekvieno mėnesio 7 d.
   homilija laidoje „Dievo žodis“
fb baneriukas

REKOMENDUOJAME
katalikų žiniasklaidą internete.
Kviečiame naršyti, klausytis, skaityti.

KVIEČIAME JUS ĮSIGYTI
katalikų spaudos
sekmadieniais – bazilikos gale,
darbo dienomis – klebonijos raštinėje.

  • kpl

DĖKOJAME RĖMĖJAMS
Prašome paramos
Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
J. a. k.: 191260418
Adr.: Bažnyčios g. 19, Krekenava, Panevėžio r.

REKOMENDUOJAME
aplankyti vyskupijos svetaines.
Kviečiame naršyti, ateiti ir dalyvauti.

REKOMENDUOJAME
lankytis ir kitose svarbiose
katalikų svetainėse.