Apie Baziliką

Krekenavos bazilika. Fotografas Ernestas Mėlynis

Fotografas Ernestas Mėlynis

Krekenavos bažnyčią garsina stebuklingasis Švč. M. Marijos su Kūdikiu ant rankų paveikslas. Jį iš Krokuvos atvežęs pamaldus riteris Šilingas ir padovanojęs misionieriui Albertui (Albrechtui). Iš pradžių patalpintas nedidelėje medinėje koplytėlėje, statytoje apie 1409 m. Paveikslo stebuklingą galią rodo už pagijimus dovanoti votai. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1901 m. pagal  J. Golinevičiaus projektą. Didysis altorius – šiauliečio meistro Zaborskio rankoms paklusęs ąžuolas. Švč. M. Marijos paveikslas būdavo uždengiamas Romano Švoinickio pieštu paveikslu „Kristus tarp krekenaviečių“. Vitražai – Stasio Ušinskio ir Vytauto Švarlio. Varpas XVII a.

Mažosios bazilikos vardas buvo suteiktas 2011 m. rugpjūčio 15 d. Krekenavos šventovė pirmoji Lietuvoje ir kol kas vienintelė 2009 m. kovo 11 d. sujungta ypatingos giminystės dvasiniais ryšiais su Šventąja Popiežiškąja Didžiąja Marijos Bazilika Romoje ir įrašyta į tos Bazilikos lentas kaip jos filija (dukterinė Bazilikos šventovė).

 

 

Pamaldų tvarka:

Pirmadieniais - nėra

Antradieniais, šeštadieniais
ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Trečiadieniais, ketvirtadieniais
ir penktadieniais - 18 val.

Ketvirtadieniais nuo 19 iki 20 val.
Švč. Sakramento adoracija.

Kiekvieno mėnesio 15-ą dieną ATLAIDAI:
Šv. Mišios – 12 val.

Išpažinčių klausoma:
Prieš šv. Mišias

Intencijas šv. Mišioms galite užprašyti skambinant telefonu 8 620 20989 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >