Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimas 2023

Akimirkos iš Piemenėlių bei Šv. Kalėdų šv. Mišių