Bazilikos atnaujinimo projektas

ŠV. JONO PAULIAUS II PILIGRIMŲ KELYJE – SUTVARKYTA KREKENAVOS BAŽNYČIA

Ką tik priimti Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 32376), sandėlio (u.k. 32377), šventoriaus tvoros su vartais (u.k. 32378) tvarkybos darbai. Tvarkybos darbų priėmimo komisijos posėdyje buvo aptarti dar 2019 metais prasidėję šios Panevėžio rajono bažnyčios tvarkybos darbai, finansuoti pagal Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo programą. Tvarkybos darbų projekto vadovė Asta Prikockienė.

Pastatas pagražėjo atlikus bazilikos fasadų plytų mūro, bokšto perdangų, tašyto akmens cokolio, lauko granito laiptų, esamų medinių laiptų, lauko ir vidaus durų restauravimo ir remonto darbus. Suremontuota stogo danga, restauruotos stogo konstrukcijos. Atliktas autentiškų stalių gaminių, esamų langų remontas, restauruoti suolai-klauptai, interjeras, skliautų, tinko, grindų dangos remontas, atnaujintas spalvinis sprendimas, likviduota varpų konstrukcijos avarijos grėsmė, atliktas šiaurės rytų  bokšto smailės medinių konstrukcijų restauravimas, remontas. Taip pat atliktas sandėlio čerpių stogo dangos ir durų remontas, šventoriaus tvoros restauravimas, remontas. Įrengta žaibosauga, priešgaisrinė signalizacija.

Krekenavos bažnyčia yra pastatyta 1896 – 1901 metais pagal Ustino Golinevičiaus projektą. Šis iš Baltarusijos kilęs architektas yra suprojektavęs nemažai Lietuvos bažnyčių, kitų pastatų.

Darbų priėmimo komisiją sudarė: Birutė Beresnevičienė - Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinio skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos pirmininkė; Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas; Gediminas Jankūnas – Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas; Daiva Adamkevičienė - VšĮ „Krekenavos piligrimų centras" direktorė; Asta Prikockienė - projekto vykdymo priežiūros vadovė; Stasys Leonardas Žilys - tvarkybos darbų specialistas.

KPD informacija.

BAZILIKOS ATNAUJINIMO PROJEKTAS 

Džiugi žinia Panevėžio rajono ir visos Lietuvos tikintiesiems: 2018 metais pradedami vieno iš įspūdingiausių kultūros paveldo objekto – Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos – atnaujinimo darbai.

Krekenava – vienas vaizdingiausių Panevėžio krašto kampelių, garsėjantis vienintele Lietuvoje Romos Didžiosios Marijos bazilikos dukterine šventove, joje esančiu stebuklingų galių turinčiu Dievo Motinos paveikslu ir tūkstančius lankytojų sutraukiančiais Žolinių atlaidais. Ant kalno stūksanti dvibokštė puošmena – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika – yra ypatinga traukos šventovė ne tik visame Panevėžio rajone, bet ir visoje šalyje.

Bazilika yra pirmoji Lietuvoje ir kol kas vienintelė nuo 2009 m. sujungta ypatingos giminystės dvasiniais ryšiais su Šventąja Popiežiškąja Didžiąja Marijos bazilika Romoje ir įrašyta kaip jos dukterinė šventovė. Tai parapijos bendruomenės ir svečių piligrimų svarbiausio susibūrimo šv. Mišioms vieta. Tai itin lankoma ir mėgstama turistų vieta.

Rūpinantis šiuo gamtos ir kultūros paveldo objektu bei siekiant užtikrinti unikalios bazilikos išsaugojimą ateities kartoms, Krekenavos parapijos klebono bei parapijos bendruomenės rūpesčiu ir pastangomis buvo gautos ES lėšos bazilikos pastato atgaivinimui. Pasak Krekenavos bazilikos rektoriaus, kun. dr. Gedimino Jankūno, bazilikos atnaujinimas yra itin svarbus ir reikalingas, kadangi didėjant piligrimų, turistų ir bazilikos lankytojų skaičiui labai svarbu, kad atvykę svečiai jaustųsi patogiai ir saugiai, o bazilika šiuo metu yra prastos būklės, reikalaujanti kapitalinio remonto ir restauravimo bei nepritaikyta gausiam lankymui ir edukacinei veiklai.

Be religinės funkcijos, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika veikia kaip itin aktyvus bendruomenės centras, kurio dėka bazilikoje vyksta sakralinės muzikos koncertai, švietimo įstaigos bažnyčioje organizuoja užsiėmimus moksleiviams religine tematika, vyksta ir kiti renginiai. Parapijos veikla vienija mokyklas, bendruomenę bei kitas institucijas.

„Širdis džiūgauja, kad netrukus Krekenavos bazilika pasitiks parapijiečius tarsi „atgimusi“. Turėsime ne tik gražius maldos namus, bet ir bus sukurta lankytojams jauki aplinka švietėjiškai ir muzikinei veiklai, įrengtos muziejinės erdvės, užtikrintas paslaugos prieinamumas neįgaliesiems. Į maldos namus užsukę svečiai ir turistai turės galimybę ne tik melstis ar apžiūrėti įvairius architektūros elementus, bet kur kas plačiau susipažinti su čia esančiais dėmesio vertais objektais“, – pakiliomis emocijomis dalinosi VšĮ „Krekenavos piligrimų centras“ direktorė Daiva Adamkevičienė.

Krekenavos bazilika yra itin svarbus objektas puoselėjantis visų kartų pasididžiavimą savo krašto istorija, vienijanti žmones saugomoms tradicijoms. Viena iš didžiausių švenčių, suburianti tūkstančius tikinčiųjų ir lankytojų, yra Didieji Žolinių atlaidai. Tai gyventojus ir svečius suburianti graži bendrystės šventė, kurios dėka puoselėjama religinė ir etninė kultūra: pamaldumo papročiai, tarmė, tautosaka, kita liaudies kūryba. Kasmet vykstantys garsiausi Krekenavos atlaidai taip pat skatina imtis pastato remonto.

Įgyvendinant projektą numatoma įrengti sanitarinį mazgą, atnaujinti pastato fasadą, klauptus, vitražinius langus, įrengti retransliavimo sistemą su TV ekranais, kurie transliuos pamaldų ir kitų renginių vaizdą nematymo zonose esantiems lankytojams. Planuojama pritaikyti patekimą į baziliką neįgaliesiems, taip padidinant paslaugos prieinamumą ir patrauklumą platesniam lankytojų ratui.

Siekiant šį sakralinį kultūros paveldo objektą dar labiau pritaikyti visuomenės ir turizmo poreikiams, visuomenei duris atvers bazilikos bokštas, į kurį bus galima įlipti, apžiūrėti ten kabančius varpus ir iš aukštai pasigrožėti Krekenavos miesteliu. Bokštas bus pritaikytas viešajam naudojimui ir bus įgyvendinti lankytojų pažintiniai poreikiai – edukacinės veiklos ir miestelio apžvalgos galimybės.

Po ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamos rekonstrukcijos bazilikoje numatoma vykdyti įvairias liturgines, edukacines veiklas, organizuoti ekskursijas po baziliką, organizuoti profesionalios muzikos renginius. Numatomos įvairios veiklos ir renginiai suaugusiems ir vaikams: konferencijos, edukacinės programos vaikams, jaunimo piligrimystė. Aktualizavus kultūros ir sakralinio paveldo objektą, bus suteikta galimybė rengti objekto lankymą skatinančius renginius, vykdyti tarptautinio bendradarbiavimo, socialinės atsakomybės projektus, taip užtikrinant objekto populiarinimą ir informacijos apie projekto atneštą naudą sklaidą. Po projekto įgyvendinimo tikimasi pritraukti daugiau lankytojų, ketinančių daugiau praleisti laiko atnaujintoje bazilikos aplinkoje, kadangi bus užtikrintas prieinamumas ir aktualumas didesnei visuomenės daliai.

Šis projektas padės išsaugoti bei atskleisti vertingąsias kultūros paveldo objekto savybes, padidins susidomėjimą kultūros paveldu, tuo pačiu užtikrins kultūros paslaugų prieinamumą ir įvairovę. Įrengtos muziejinės erdvės, planuojamos edukacinės programos, sakralinės muzikos koncertai užtikrins jaukią aplinką lankytojui ir prisidės prie materialių ir nematerialių vertybių išsaugojimo.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sukurta ne tik įvairioms visuomenės grupėms prieinama ir daugiafunkcinė sakrali erdvė, bet ir apsaugotas kultūros paveldas nuo suirimo ir išsaugotas ateinančioms kartoms, bazilika taps patrauklesnė didesniam žmonių ratui ir lankymui dėl vizualinio patrauklumo bei sanitarinių sąlygų užtikrinimo.

Trumpai apie projektą „Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos restauracija ir pritaikymas viešojo vartojimo tikslams“: projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“. Projekto įgyvendinimui iš ES fondų, konkrečiai – Europos regioninės plėtros fondo – skirta 100 proc. įgyvendinimui reikalingų lėšų.

 

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas