Atlaidai

  • Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė)
  • Šv. Antano Paduviečio
  • Kiekvieno mėnesio 15-oji diena
  • Švč. M. Marijos Snieginės
  • Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus
  • Visos Marijos iškilmės.

 Svarbiausios atlaidų taisyklės

Atlaidus laimėti gali kiekvienas pakrikštytas, neekskomunikuotas ir atlikęs įsakytus darbus, esantis be sunkios nuodėmės žmogus. Kad tikintysis, kuriam teisė nedraudžia, galėtų laimėti atlaidus, jis turi turėti bendrą intenciją juos gauti ir nustatytu laiku bei sąlygomis atlikti įsakytus darbus.

Visuotinius atlaidus galima laimėti tik vieną kartą per dieną. Mirties valandą tikintysis gali laimėti ir kitus visuotinius atlaidus, nors tą dieną jau būtų vienerius visuotinius atlaidus laimėjęs.

Visuotiniams atlaidams laimėti reikia įvykdyti atlaidais pažymėtą darbą ir išpildyti tris sąlygas: atlikti išpažintį, priimti šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija (pasimelsti popiežiaus intencija čia reikia suprasti ne maldą už popiežių, bet maldą ta intencija, kuria kiekvieną mėnesį meldžiasi Šventasis Tėvas).

Be to, reikia atsisakyti prisirišimo prie bet kurios, kad ir lengvos, nuodėmės. Jei tokio nusiteikimo trūktų arba būtų nepakankamai išpildomos minėtos sąlygos, pelnomi tik daliniai atlaidai.

Šios sąlygos gali būti išpildytos prieš ar po keleto dienų nuo įsakyto darbo įvykdymo. Tačiau priimti šv. Komuniją ar pasimelsti popiežiaus intencija reikėtų tą pačią dieną, kada atliekamas darbas. Vieną kartą atlikus išpažintį, galima pelnyti daugiau kartų visuotinius atlaidus. Tačiau vieną kartą priėmus šv. Komuniją ir pasimeldus popiežiaus intencija, gaunami tik vieneri visuotiniai atlaidai. Sąlygos pasimelsti popiežiaus intencija išpildomos, kartą sukalbėjus „Tėve mūsų“ ir „Sveika, Marija“. Tačiau leidžiama sukalbėti ir bet kurią kitą maldą pagal kiekvieno pamaldumą ir nusiteikimą.

 Atgailos dienos ir pasninkas

Visuotinėje Bažnyčioje, taigi ir Lietuvoje, atgailos dienos yra visi metų penktadieniai bei gavėnios laikotarpis. Privalomas susilaikymas nuo mėsiškų valgių visais metų penktadieniais (išskyrus tuos penktadienius, kai švenčiamos iškilmės), Kūčių ir Pelenų dienomis. Tačiau Pelenų trečiadienį ir Didįjį Penktadienį privalomas ne tik susilaikymas nuo mėsiškų valgių, bet ir pasninkas (t. y. sočiai pavalgyti galima tik kartą dienoje, kitus du kartus – tik truputį).

Susilaikymas nuo mėsiškų valgių galioja visiems nuo 14 metų amžiaus; pasninkas – nuo 16 (sulaukę pilnametystės) iki 60 metų amžiaus. Tačiau dvasininkai ir tėvai turėtų rūpintis, kad ir nesulaukusiems 14 metų amžiaus taip pat būtų ugdoma atgailos dvasia.

 

 

Pamaldų tvarka:

Pirmadieniais - nėra

Antradieniais, šeštadieniais
ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Trečiadieniais, ketvirtadieniais
ir penktadieniais - 18 val.

Ketvirtadieniais nuo 19 iki 20 val.
Švč. Sakramento adoracija.

Kiekvieno mėnesio 15-ą dieną ATLAIDAI:
Šv. Mišios – 12 val.

Išpažinčių klausoma:
Prieš šv. Mišias

Intencijas šv. Mišioms galite užprašyti skambinant telefonu 8 620 2098 arba rašant elektroniniu paštu

Parapijos rekvizitus rasite čia >