Žibartonių Šv. Vincento Pauliečio koplyčia

Zibartoniu koplycia

Medinė Žibartonių koplyčia buvo pastatyta 1811 m. dvarponio Vincento Vyšniausko; 1937 m. iš Amerikos grįžusio darbininko Vincento Banaičio ir apylinkės gyventojų lėšomis pastatyta nauja mūrinė koplyčia. V. Banaitis paaukojo šiai koplyčiai 2 000 dolerių; jų dalis panaudota statybai, antroji – knygynėliui.


PAMALDŲ LAIKAS

Šv. Vincento Pauliečio atlaidai
Šv. Mišios paskutinį rugsėjo sekmadienį – 14 val.
Kitu metu – susitarus su klebonu.

 

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas