Raštinė ir kontaktai

Parapijos rekvizitai

Pavadinimas Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
Adresas Bažnyčios g. 19, Krekenava, 38306 Panevėžio r.
Juridinio a. kodas 191260418
Bankas AB „Swedbank“
A. s. LT457300010002378753

 

Parapijos raštinė

Adresas Bažnyčios g. 19, Krekenava, 38306 Panevėžio r.

Mob. 8 620 20989

El. p. krekenavosbazilika@gmail.com

Facebook paskyra: https://www.facebook.com/krekenavosbazilika/

Darbo valandos
I - VII valanda prieš ir po šv. Mišių

Kitu metu skambinti telefonu.

Parapijos klebonas ir bazilikos rektorius – kun. dr. Gediminas JANKŪNAS.
Parapijos referentė
– Sonata ČESEVIČIENĖ.