Sakramentai ir patarnavimai

Parapijos katecheze rūpinasi klebonas kun. Gediminas Jankūnas 

Tikybos pamokas Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje ir Žibartonių pagrindinėje mokykloje veda mok. Ilona Dauderienė, Aurelija Kotinskienė ir Daiva Adamkevičienė.

Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams ruošia s. Ingrida Kazlauskaitė CSSBVMI

 

Pamaldų tvarka

ŠV. MIŠIOS
Sekmadieniais- 12 val.
Šeštadieniais- 12 val.
Kitomis savaitės dienomis- sutartu laiku.

Su vaikais ir jaunimu: 
Penktadieniais- 18 val.


Atlaidų 15-ą mėn. dieną:
lapkričio–balandžio mėnesiais – 12 val.
gegužės–spalio mėnesiais – 10 ir 12 val.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
I mėn. penktadienį 19–20 val.
Atlaidų 15-ą mėn. dieną 11–12 val.

IŠPAŽINČIŲ KLAUSOMA
Išpažinčių klausoma pusvalandį iki šv. Mišių.
Norintys atlikti išpažintį kitu metu ar pageidaujantys dvasinio pokalbio su kunigu, kviečiami regsitruotis parapijos raštinėje.