Rodų koplyčia

Pamaldų laikas

rodukoplycia2

  Švč. M. Marijos, Karmelio kalno karalienės (Škaplierinės)         atlaidai

  Liepos 16 d. (keliama į artimiausią sekmadienį) šv. Mišios 14 val.

  Kitu metu – susitarus su klebonu.

 

Rodų Švč. M. Marijos, Karmelio kalno karalienės koplyčia

Rodų dvaro koplyčia pastatyta 1861m. dvarponio  Mykolo Švoinickio kaip vieta jo giminės kapinynui.  Koplyčia anksčiau turėjusi visus reikmenis. Vėliau apie 20 m. koplyčia stovėjo apleista ir pamaldos joje nebevykdavo. Kun. G. Spudas 1942 m. ją atremontavo, naujai apdengė stogą; pamaldos buvo laikomos retkarčiais, bet karo metu koplyčia gerokai nukentėjo. Kan. Petro Brudriūno rūpesčiu Rodų koplyčia atstatyta, joje dabar vyksta pamaldos. Prie Rodų koplyčiosnsutvarkyta aplinka, teritorija apsodinta medeliais. Visiems prie Rodų koplyčios palaidotiems mirusiems atminti pastatyta skulptūra „Kristus su angelais“.