Kaip užsakyti šv. Mišias? Rekvizitai ir kontaktai

2024-01-01 | Krekenavos parapija
Dizainas be pavadinimo

KAIP UŽSAKYTI ŠV. MIŠIAS?

Šv. Mišias Krekenavos bazilikoje galima užsakyti šiais būdais:

  • po ir prieš šv. Mišias savaitgalio dienomis bazilikos gale prie intencijų rašymo stalelio;
  • asmeniškai atvykus į parapijos raštinę jos darbo valandomis;
  • el. paštu krekenavosbazilika@gmail.com;
  • užpildant šią FORMĄ;
  • paskambinus telefonu +370 620 20989

Užsakant šv. Mišias raginame atsižvelgti į pamaldų tvarką, kuria galite rasti čia: PAMALDOS. Užsakius šv. Mišias nuotoliniu būdu kviečiame auką perversti žemiau nurodytais rekvizitais.

 

PARAPIJOS REKVIZITAI

Pavadinimas Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
Adresas Bažnyčios g. 19, Krekenava, 38306 Panevėžio r.
Juridinio a. kodas 191260418
Bankas AB „Swedbank“
A. s. LT457300010002378753

 

PARAPIJOS RAŠTINĖ ir KONTAKTAI

Adresas Bažnyčios g. 19, Krekenava, 38306 Panevėžio r.
Mob. +370 620 20989
El. p. krekenavosbazilika@gmail.com
Facebook paskyra: https://www.facebook.com/krekenavosbazilika/
Instagram paskyra: https://www.instagram.com/krekenavosbazilika/
Youtube kanalas: https://www.youtube.com/krekenavosbazilika

Darbo valandos
I - VII valanda prieš ir po šv. Mišių
Kitu metu skambinti telefonu.

Parapijos klebonas ir bazilikos rektorius – kun. dr. Gediminas JANKŪNAS.
Parapijos referentė
 – Sonata ČESEVIČIENĖ.

 

AR GALIMA NUSIPIRKTI ŠVENTĄSIAS MIŠIAS? 

Ne, negalima. Šventų Mišių negalima nei nusipirkti, nei užsipirkti, nei užprašyti. Galima tik paprašyti, kad tikinčiųjų bendruomenės švenčiamose kasdienėse ar sekmadienio šv. Mišiose būtų pasimelsta tam tikra intencija už gyvuosius ar už mirusius. Taip pat galima ir teisingumas reikalauja, kad kaip padėka bendruomenei ir kunigui, kuris meldžiasi ir aukoja šv. Mišių auką bendruomenės vardu, būtų atsidėkojama ar padėkojama.

Šventos Mišios yra neįkainojama dovana, kurią Dievas dovanoja Bažnyčiai ir jos nariams. Ta dovana nepriklauso asmeniškai nei kunigui, nei Mišias „užprašiusiam“ žmogui. Šventos Mišios yra tikinčiųjų  bendruomenės turtas, kuriuo jokiomis aplinkybėmis ir už jokius pinigus negalima piktnaudžiauti.

Šiandien susidariusi situacija, kuomet žmonių, prašančių tikinčiųjų bendruomenę pasimelsti jų specialiomis intencijomis, ypač savaitgaliais, yra daugiau negu galimų aukoti Mišių skaičius. Žinoma, visada galima tokiems žmonėms pasiūlyti šv. Mišias, kurios dar neturi jokios intencijos, tačiau jos būtų po kelių savaičių ar net mėnesio nuo kreipimosi dienos. O juk Krekenavos bazilikoje prie stebuklingojo Dievo Motinos paveikslo kreipiasi žmonės ištikti ligos ar kitų gyvenimo sunkumų ir jie nenori ar negali laukti, o prašo čia esančią tikinčiųjų bendruomenę pasimelsti kuo greičiau. Artimo meilė reikalauja, kad į tokį prašymą būtų atsiliepiama, nes, jeigu jį atmesime, žmogus važiuos į kitą bažnyčią ir paprašys pasimelsti jo intencija ten, kur tai bus atliekama greičiau.

Atsižvelgdamas į tokią situaciją, nuo šiol kviečiu visus parapijos kunigus, tikinčiuosius ir piligrimus būti supratingais ir sąmoningais tikinčiųjų bendruomenės nariais ir laikytis tvarkos, prašant pasimelsti jų specialia intencija Krekenavos bazilikoje aukojamose šv. Mišiose.

Klebonas kun. Gediminas Jankūnas

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas