Neeiliniai metai - Krekenavos parapijai 540

2024-01-23 | Krekenavos parapija
Bazilikos dizain ai 34

2024 metai Krekenavos parapijai istorijoje yra neeiliniai, nes šiais metais sukanka 540 metų Krekenavos parapijai.

1484 m. (šventojo Kazimiero Jogailaičio mirties metais, popiežiumi esant Sikstui IV) Rodų dvaro savininkai broliai VISGIRDAVIČIAI (Visgirdos) Stanislovas ir Aleksandras, kartu su Krekenavos dvaro našle Katerina Bundyriene ir jos sūnumi Florijonu, dovanojo dalį savo žemių Krekenavos bažnyčiai išlaikyti, taip suteikdami Krekenavoje gyvenusiam kunigui (altaristai) savarankiškumą. Beneficiją (t.y. geradarybę, dovaną, auką) patvirtino Vilniaus vyskupas Andriejus II Goškevičius, patvirtinimu įsteigiama Krekenavos parapija, jau stovėjusi medinė koplyčia tampa Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčia.              

Šiai datai paminėti pakoregavome savo esamus logotipus.

Logo nr. 1

Taip pat minėtinos datos:

      - 615 metai, kai pirmą kartą paminėtas Krekenavos (Krekinowa) pavadinimas;

      - 240 metų, kai 1784 m. gimė Benediktas Smigelskis. Tai paskutinis Žemaičių vyskupijos arkidiakonas prelatas, kuriam priklausė Krekenavos parapija;

      - 160 metų, kai 1864 m. gimė Kazimieras Žukas, Krekenavos bažnyčios vargonininkas nuo 1880 iki 1901m;

      - 50-os kunigo Antanas Navicko mirties metinės. Kunigas mirė 1974 m. birželio 24 d., palaidotas Krekenavos kapinėse, pamaldoms vadovavo vysk. Romualdas Krikščiūnas ir daugiau nei 50 kunigų.

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas