Vasario mėnuo Krekenavos parapijoje

2017-03-24 | Rita Lapiniauskienė
vasaris2017 01

Mano kompiuteryje yra toks žaidimas, kuriame langelis po langelio reikia atidengti visą laukelį neužlipant ant minos. Kiekviena nauja diena vasarį kažkuo priminė tą „Minesweeper“, kai nežinai, kur ir kada bus „užminuota“ gripo virusu. Kai kuriems mūsų išvengti jo nepavyko, bet, atrodo, daugelis tą nelemtąjį nugalėję, jau galime žvilgtelti, ką dovanojo mums vasario dienos.

Vasario 3 d. (penktadienį) vakaro šv. Mišiose su vaikais ir jaunimu buvo šventinamos šv. Blažiejaus žvakės ir teikiamas specialus palaiminimas, apsaugantis nuo gerklės ligų ir negalavimų. Kitąmet žinokite tie, kurie nebuvote ir daug išleidžiate visokiems „falmintams“...

Vasario 5 d. (sekmadienį) šv. Mišiose buvo šventinama šv. Agotos duona ir vanduo. Visi norintys galėjo parsinešti namo duonelės, tikinčiuosius saugančios nuo gaisro. Taigi vos per keletą dienų – Grabnyčias (šiemet Upytėje), šv. Blažiejų ir šv. Agotą – gavome progą per Bažnyčią pasirūpinti ne tik dvasios, bet ir dalimi žemiškųjų poreikių.

Vasario 11 d. (šeštadienį) gausaus talkininkų būrio dėka po remonto buvo baigtas tvarkyti katechezės kambarys. (Visi kuopimo ir gražinimo darbai vyko tris dienas.) Vaikai, besiruošiantys sakramentams, jų tėveliai ir artimieji bei ministrantai galėjo prisidėti prie savo naudojamos erdvės „prijaukinimo“.

Vasario 12 d. (sekmadienį) šv. Mišiose meldėmės už Tėvynę ir jos žmones. Artėjančios Valstybės atkūrimo dienos proga po pamaldų trumpą programą bazilikoje parodė jungtinis Krekenavos gimnazijos ir kultūros centro kolektyvas. Klebonas kun. Gediminas visgi „užlipo ant minos“, tad po Mišių, net nesulaukęs šventinės programos, gerai savaitei užsidarė priverstinėms sveikimo atostogoms. Jį uoliai pavadavo du kunigai Eugenijai.

Vasario 14 d. (antradienį) jaunimo delegacija iš parapijos susitiko Kauno Žalgirio arenoje švęsti „Valentino dieną kitaip“. Įspūdžiais, jei klausite, jaunuoliai mielai pasidalins. O gal ir patys stebėjote renginį per „LRT kultūra“ kanalą?

Vasario 15 d. (trečiadienį) bazilikoje šventėme kasmėnesinius Švč. M. Marijos atlaidus. Šv. Mišių maldose prisiminėme Krekenavos krašto savanorius, tremtinius, partizanus, visuotinėje maldoje prašėme, kad Dangiškasis Tėvas nedelstų iš priverstinių atostogų paleisti klebono.

Vasario 19 d. (sekmadienį) būsimo palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio koplyčios Kaišiadorių katedroje įrengimui iš Krekenavos rinkliavos paskirta 89 Eur. Vadaktėlių parapija prie šio reikalo prisidėjo 15 Eur. Būkite tikri, šiemet parapija tikrai suteiks progą apsilankyti Kaišiadoryse ir toje dar šviežumu kvepėsiančioje koplyčioje.

Vasario 22 d. (trečiadienį) popiet parapijos namuose su klebonu susitiko Ėriškių Trečiojo amžiaus universiteto studentai. Beveik iki vakaro Šventojo Rašto studijų prie to pačio „apskritojo“ stalo jie įdėmiai klausėsi, klausinėjo ir diskutavo įvairiomis temomis, daugiausia, kiek teko nugirsti, buvo smalsu, kaip gi ten, Amerikoje, gyvena lietuviai katalikai.

Vasario 24 d. (penktadienį) vaikai ir jaunimas šventė žiemos gimtadienius. Parapijos namai šį kartą virto prerijomis, kurių vidury susitiko sąmojingiausi ir išmoningiausi krašto kaubojai.

Vasario 26 d. (sekmadienį) po šv. Mišių parapijos namuose buvo rodomas filmas apie arkivyskupą Teofilių Matulionį. Šie metai yra paskelbti būsimo palaimintojo metais, todėl tikintiesiems stengiamasi sudaryti įvairių progų susipažinti su šia iškilia asmenybe, o vis labiau pažįstant – ir vis karščiau pamilti.

Mėnesį vainikavo vasario 28 d. (antradienio) išvyka į Panevėžį. Beveik penkiasdešimt parapijos savanorių su klebonu ir personalu susitiko bendruomenių rūmuose, kur drauge žiūrėjo Anželikos Cholinos šokio spektaklį „Otelas“. Šia bendryste baigėsi paskutinė eilinio laiko diena, mat sekančią jau barstėme pelenais galvas pereidami į pasiruošimo Kristaus Prisikėlimui laiką – gavėnią.

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas