Vaižgantinės Vadaktėliuose

2021-09-21 | Rima Balčiuvienė
Vadakteliai2021
     Jau tradicija tapo kasmet, rugsėjo pradžioje, susitikti mažoje jaukioje Vadaktėlių bažnyčioje, kur XX a. pradžioje klebonavo Juozas Tumas-Vaižgantas, ir paminėti šio didžio tautos veikėjo gimtadienį. Šie metai taip pat sutraukė nemenką būrį dalyvių: kai kurie jau tapę pastoviais Vadaktėlių Šv. Jono Nepamuko bažnyčios lankytojais, kai kurie – dar tik atrandantys Vaižgantą, susipažįstantys su jo gyvenimo filosofija.

 

Vadakteliai2021 3

Kai lapai ima iš dangaus
   į žemę kristi,
       kai keičiasi diena į naktį
             ir daros rudenio graudu –
Čia, mažoj bažnyčioj,
    ant Vadakties krantų
          rudens spalva įgauna
                dar kitokį atspalvį -
     Jaukumo, beribės šilumos
               ir deimanto tyrumo,
Nes  dvidešimto amžiaus pradžioje
         šitoj miškų ir upių apsupty
                  savo kelius ir takelius
Didysis Tumas – Vaižgantas numynė....

 

    Šventąsias mišias aukojo kunigas Justas Jasėnas.  Apie rašytojo asmenybę, jo pažiūras pasakojo Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos abiturientės Paulina Lukoševičiūtė ir Judita Daunoravičiūtė, apie gyvenimą Kaune kalbėjo Juozo Tumo – Vaižganto buto-muziejaus direktorius Remigijus Jakulevičius, kuris ypač akcentavo rašytojo beribę meilę žmonėms, gebėjimą pastebėti jų gerąsias savybes, skatino pačius žmones neprarasti pasitikėjimo savimi ir Dievu. Giedojo Krekenavos Mažosios bazilikos choras, vadovaujamas Manto Masioko, visus maloniai nustebino mažoji kanklininkė Emilija Viliūtė (mokytoja Loreta Venslavičienė).  Žvarbią rugsėjo popietę po renginio šildė ne tik tarpusavio bendravimas, bet ir karšta arbata – ja pasirūpino Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos skautai, vadovaujami Ilonos Dauderienės.

Puslapis 1

Vadakteliai22021

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas