Gegužės mėnuo Krekenavos parapijoje

2021-08-12 | Sonata Česevičienė
IMG 8935

Švč. M. Marijos mėnuo mūsų parapijoje buvo laukiamas su dideliu jauduliu, kadangi pačią pirmą mėnesio dieną po ilgų restauracijos metų bazilikon grįžo Stebuklingas Švč. M. Marijos su Vaikeliu ant rankų paveikslas! Apipintas gėlių vainiku, saugiai nuo dulkių patalpintas į stiklo “rūbą” paveikslas sugrįžo į savo namus visų parapijiečių, piligrimų ir maldininkų džiaugsmui.  Klebonas Gediminas Jankūnas, sutikdamas  paveikslą, su dėkingumu minėjo visus prisidėjusius prie paveikslo restauracijos, ypatingai šiltai atsiliepdamas apie restauratorę Janiną Bilotienę, kurios rankos „išglostė“  mūsų Dangiškosios Motinos ir Vaikelio atvaizdą. Paveikslas simboliškai grįžo į savo namus Motinos dienos išvakarėse, tad visas savaitgalis skambėjo giesmėmis Dievo Motinai. Šv. Mišios už gyvas ir mirusias motinas  buvo aukojamos Upytėje, Krekenavoje ir Vadaktėliuose, kuriuose tuo pačiu buvo švenčiami tituliniai Šv. Jono Nepomuko atlaidai.  Savo dainas ir gražius Padėkos žodžius mamoms Krekenavos bazilikoje po šv. Mišių skyrė Panevėžio rajono vaikų muzikos mokyklos auklėtiniai.

IMG 8801

IMG 8750

IMG 8766

Šeštines, Kristaus žengimo į dangų iškilmę šventėme gegužės 16 dienos sekmadienį. Įprastinės procesijos šiemet dėl bazilikos aplinkos tvarkymo darbų lauke nebuvo, bet savo malda ir giesmėmis dalyvavome Eucharistijos aukoje.

Gegužės 19-oji diena buvo pažymėta Šv. Rašto studijų metų ciklo pabaigtuvėmis. Šv. Mišiomis bazilikoje užbaigėme metus, kuriuose turėjome daug nuotolinių ir keletą tiesioginių susitikimų. Vis tik pandemija neišblaškė ištroškusių Dievo Žodžio ir Jo aiškinimo, turėjome prisijungusių naujų veidų, tad džiugu, kad sunkus klebono Gedimino darbas nenueina veltui. Šventėme tradiciškai- su Tomo plovu, Liudos vaisių punšu ir kitais gardumynais. Bet čia turbūt netiktų pasakymas – „Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs“, nes Dievo Žodis juk skelbia džiugią žinią- Prisikėlimą! Karti gali būti tik mūsų nuodėmė, skirianti mus nuo Jėzaus…Tad Šventojo Rašto studijos gali būti tuo žingsniu, kurį žengęs, priartėsi arčiau Išganymo šaltinio!

Dvasia, Viešpatie, ateik,

spindulių dangaus mums teik,

žemės klystkelius nušviesk!

Sekminių sekmadienį, gegužės 23 dieną, bazilika pasitiko išsipuošusi sužaliavusių berželių šakomis. Švęsti Kristaus Bažnyčios gimtadienį susirinko gausus maldininkų būrys. Norisi tikėti, jog ne gimtadienio torto paragauti, o sustiprėti maldoje! Klebonas Gediminas sakydamas homiliją, atsigabeno lagaminą. Įdomu kodėl? Apsilankykite mūsų parapijos svetainėje ir išklausykite tos dienos homiliją! https://www.krekenavosbazilika.lt/_ftp/homilijos/20210523-kb_kun_Gedimino_Jankuno_homilija.mp3 

IMG 8902

IMG 8975

IMG 8857

Gegužės 27 dieną bazilikon į šv. Mišias rinkosi nedrąsus abiturientų būrelis, norėjęs būti sustiprintas artėjant brandos egzaminų sesijai. Švč. Mergelės Marijos globa telydi šiuos jaunus žmones jų tolimesniuose ateities pasirinkimuose!

Švč. Mergelei Marijai skirtą mėnesį užbaigėme Švenčiausiosios Trejybės iškilme. Savo homilijoje klebonas Gediminas kalbėjo apie Kristaus Bažnyčią, kurios mokiniais turėtume būti, bet ar esame... Apsiribojame formaliai priimamais sakramentais, bet ar esame Kristaus mokiniais? Klebono prašymas jį paskųsti vyskupui, jei jis nustos sekmadieniais mokyti, nuskambėjo drastiškai, bet teisingai! Išdrįskite eiti mokinystės keliu!

„Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“ ( Mato 28,16-20)

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas