Dvasios švytėjimas nuo Vaikystės iki Amžinybės - Saulutės Genovaitės Markauskaitės kūrybos apžvalga

2020-03-31 | Asociacijos „Kauno senjorai“ valdybos narė Birutė Zeigienė
1 nuotrauka

2020 metų vasario mėn. 29 dienos popietę kauniečius ir miesto svečius pakvietė Maironio lietuvių literatūros muziejus, kuriame vyko Lietuvos Tėvynės pažinimo draugijos ( LTPD), Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD), Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos (LNRS) narės, rašytojos, poetės Saulutės Genovaitės Markauskaitės į dvidešimties metų kūrybos apžvalgą ir knygos ,,Klausyk, širdie...“ sutiktuves. Visus popietės dalyvius nustebino išdėstyti lapeliai su rašytojos mintimis apie Tėviškės meilę, viltį, tikėjimą, meilę, gėrį, moters ir vyro santykį, dvasinį tobulėjimą, gyvenimą ant kiekvienos kėdės iš naujosios knygos ,,Klausyk. Širdie...“.

Renginį vedė rašytoja, poetė Aldona Ruseckaitė. Pasidžiaugė dalyvių gausa ir pristatė popietės svečius: Pasaulio lietuvių centro leidyklos direktorių Valdą Kubilių, LNRS valdybos pirmininkę, poetę, laikraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorę, gyd. Dalią Buragienę, LŽD pirmininkę Gražiną Viktoriją Petrošienę, smuikininkę Kristiną Katavičiūtę...

Nuskambėjus smuiko melodijai, susirinkusieji plojimais pasitiko S. G. Markauskaitę. Rašytoja dėkojo susirinkusiems už padovanotą šią popietę ir pakvietė visus eilėraščiu ,,Aš pakviesiu tave į savo širdies namus... kol ištirpdysime ilgesį“. Poetė pasidžiaugė, kad esame pavasario išvakarėse: ,,Kaip pavasarį paukščiai grįžta iš ilgesio į gimtąjį kraštą, taip ir mes, eidami per gyvenimą, sutinkame įvairiausių žmonių, kurie širdyje pasilieka visam gyvenimui. Jie traukia prie širdies lyg gyvi ,,deimančiukai“. Juos nešiojame širdyje visą gyvenimą, jie šviečia ir šildo kaip perliukai tamsoje. Jų šviesos spinduliai pasilieka ir tada , kai jie iškeliauja į Amžinuosius namus...“. S. G. Markauskaitė dėkojo likimui, kad jai gyvenimas padovanojo visą vėrinį tokių perliukų: ,,Tai šviesios atminties Pirmoji mokytoja rašytoja BronislavaVarkulevičienė, Krekenavos lietuvių literatūros mokytojas poetas Vincas Steponavičius, LTPD pirmininkas dr. Kazys Račkauskas, pirmosios knygos redaktorius soc. dr. Juozas Šalčius, šviesios atminties LNRS pirmininkas Vladas Buragas ir kt. Didžiausią įtaką kūrybai turėjo poetas, patriotas, kilnios dvasios eruditas Robertas Keturakis, kurio padrąsinimas ir pagalba lydi beveik visą mano kūrybos kelią“. Poetė dėkinga Pasaulio lietuvių centro leidyklos direktoriui Valdui Kubiliui ir jo visai komandai už pagalbą ypač ruošiant didelės apimties knygas.

Knygų autorė dalijosi prisiminimais apie savo vaikystę, gimtosios tėviškės Krekenavos gamtos grožį ir žmones. Trumpai apžvelgė savo kūrybinį kelią, pasidžiaugė išleistomis knygomis: ,,Džiaugsmo ir skausmo verpetai“, Meilės skliautai“, „Buvo laikas stiklinis“, „Meilės akys“, ,,Erškėtrožei pražydus“, monografija ,,Krekenava laiko tėkmėje“, ,,Vilties vaivorykštė“, ,,Skulptorius Bernardas Bučas“, eil. rinktinė ,,Ilgesio paukščiai“. Autorė stabtelėjo ties eilėraščių rinkiniu ,,Ilgesio paukščiai“, kuriame, pasak autorės ,,Giedruoja jausmai ir dvasios šviesa meilės okeanuose. Meilė – tai gamtos karūna. Net keli meilės spindulėliai panaikina kančias ir rūpesčius. Ir šis jausmas, sujungęs praeitį su dabartimi, keliauja ne tik iki paskutinės gyvenimo akimirkos, bet ir po jos...“. 

Pristatydama knygą ,,Klausyk, širdie...“ rašytoja pažymėjo, kad tai – ,,Mano dvasios per visus kūrybos dešimtmečius puoselėtas turtas. Būčiau laiminga, jei mano mintys Jums taptų artimu bičiuliu ir pagalbininku ieškant tikro gyvenimo kelio“.

Poetė Aldona Ruseckaitė pažymėjo, kad perskaičius šios knygos sentencijas, skirtas tėvų pagerbimui, žmogiškumui, vilčiai, dvasiniam tobulėjimui, Tėvynei suvoki, kad galima kiekviena mintimi diskutuoti – o tai vertinga ir džiugu, ir knygai suteikia gyvybės. Ji skaitė ir diskutavo knygos ištraukas. KRA ,,Kauno branduma“ pirmininkas, poetas Vitas Petraitis deklamavo eilėraščius iš autorės knygos ,,Ilgesio paukščiai“.

Nuskambėjus smuiko stygų virpesiams, atliekant F. Mendelsono ,,Daina be žodžių“, knygos ,,Klausyk, širdie...“ autorę sveikino ir įteikė padėkas: LNRS pirmininkė D. Buragienė drauge su LNRS valdybos vicepirmininku soc. dr. Vytautu Šiaudyčiu ir LŽD centro valdybos  vardu pirmininkė Gražina Viktorija Petrošienė. Nuvilnijo gėlių, nuoširdžių sveikinimų ir linkėjimų jūra plunksnos bendražygių, meno kūrėjų, svečių... Pasibaigus knygos pristatymui, autorė pakvietė renginio dalyvius toliau pabendrauti prie kavos puoduko.

Renginys baigėsi, bet mus lydės knygoje pasakyti Roberto Keturakio žodžiai, skirti mielai knygos ,,Klausyk, širdie...“ autorei Saulutei Genovaitei Markauskaitei: ,,Knygoje vyrauja dvasios švytėjimas nuo Vaikystės iki Amžinybės“.

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas