Spalio mėnuo Krekenavos parapijoje

2020-12-20 | Sonata Česevičienė
spaliokronika 2

Spalio mėnuo,  popiežiaus Pranciškaus paskelbtas Misijų mėnesiu, toks buvo ir mūsų parapijoje. Pirmąją mėnesio dieną vyko savanorių-misionierių mokymai. Kiekvienuose namuose, nepriklausomai nuo to, kas juose gyvena bei koks jų ryšys su Dievu ir Jo Bažnyčia, apsilankė net 18 savanorių - misionierių. Jų misija buvo sutikslinti mūsų parapijos teritorijoje gyvenančių žmonių sąrašus, suteikti informaciją apie mūsų parapiją, priminti apie galimybes priimti sakramentus, pasikviesti kunigą ligoniui, palaiminti namus, užprašyti šv. Mišių intenciją. Tuo pačiu visiems parapijiečiams buvo suteikta galimybė jiems patogiais būdais prisidėti prie bazilikos remonto, paremiant presbiterijos ir pagrindinio altoriaus įrengimo darbus. Įvairiai buvo sutikti mūsų savanoriai, sulaukę ir nepasitenkinimo, ir piktų žodžių, ne visur drąsiai beldęsi į parapijiečių duris. Vis tik misijai pasibaigus konstatavome, jog ji buvo labai sėkminga! Dėkojame visiems, savo auka prisidėjusiems prie bazilikoje vykstančių darbų! 

Spalio 4 dieną, minėdami Šv. Pranciškų Asyžietį, pasaulinės gyvūnijos globėją, ypatingam palaiminimui kvietėme parapijiečius atsivesti savo augintinius prie Pranciškaus ir Gubijo vilko kalnelio. Klebonas Gediminas jau turbūt tuos “šventuosius” keturkojus, kasmet šeimininkų atvedamus palaiminimui, jau vardais žino! Galbūt kitąmet nustebinkime jį supažindindami ir su kitais lojančiais ar miauksinčiais “parapijiečiais”?

spaliokronika 1

Šv. Mišios pirmąjį mėnesio sekmadienį buvo aukojamos Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje. 

Spalį savo profesines šventes švenčiantys policijos pareigūnai ir pedagogai sulaukė klebono Gedimino Jankūno dėmesio ir sveikinimų. Šv. Mišių dovana, esant gerai epidemiologinei situacijai, buvo pradžiuginti Krekenavos globos namų gyventojai. 

spaliokronika 3

Kasmėnesiniuose atlaiduose sulaukėme vyskupo emerito Jono Kaunecko. 

Klebonas Gediminas Jankūnas spalį buvo priverstas skirti laiko savo sveikatos stiprinimui, tad jam gydantis sanatorijoje Lietuvos pajūryje, sulaukėme jį pavaduojančių kunigų iš Panevėžio pagalbos. 

Spalio 18 dieną kartu su viso pasaulio tikinčiaisiais minėjome Misijų sekmadienį. Tos dienos rinkliava buvo skirta įvairioms katalikiškoms pasaulyje vykdomoms misijoms paremti. 

Spalis, vis dar negrasinęs dideliais susirgimais koronavirusu, leido džiaugtis bendryste gyvoje maldoje švenčiant Eucharistiją. 

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas