Spalio mėnuo Krekenavos parapijoje

2018-11-14 | Sonata Česevičienė
Spalis2018

Spalio pirmoji savaitė mūsų parapijoje buvo išskirtinai skirta šv. Pranciškui. Pirmojo mėnesio ketvirtadienio vakarą prie bazilikos rinkosi keturkojai augintiniai, kurių šeimininkai pageidavo ypatingo palaiminimo šv. Pranciškaus Asižiečio, gyvūnijos globėjo, dienos proga. Būta nemažai tarpusavio nesutarimų tarp keturkojų, rami galėjo jaustis tik Mantauto jūrų kiaulytė savo dėželėje. Vis tik palaiminimas buvo suteiktas sėkmingai ir niekam nenukentėjus. Vėliau buvo aukojamos specialiai tai dienai skirtos šv. Mišios už pasaulio gyvūniją.

Spalis2018

Spalis2018

Spalis2018

Spalis2018

 

Spalio mėnuo Bažnyčioje yra skiriamas maldoms į Švenčiausiąją Mergelę Mariją, prieš šv. Mišias kalbamas rožinis, suklumpama litanijai. Jausdamas suaktyvėjusį piktojo veikimą, popiežius Pranciškus šį mėnesį prašė tikinčiųjų prie įprastų rožinio maldų papildomai melstis į šv. Arkangelą Mykolą, prašant jo apginti nuo nelabojo puldinėjimų. Pirmąjį mėnesio penktadienį pirmą kartą aukojamose šv. Mišiose kartu su vaikais ir jaunimu ši malda buvo kalbama ypač aistringai. Maldos poveikį netrukome pajusti. Spalio 6-osios, šeštadienio, rytą išvydome baziliką bjaurojančius užrašus, paniekinančiais žodžiais, apverstais kryžiais žeidžiančius visus sveiko proto žmones. Šiurpas bėgo oda vaikštant po šventorių ir protu nesuvokiant tokio elgesio priežasčių. Po to sekė visa įstatymiška veiksmų grandinė: policija, kriminalistai, pareiškimai, apklausos... Ir be abejo, sulaukėme daug žiniasklaidos dėmesio, kas buvo dar vienas iššūkis ir klebonui kun. Gediminui, ir parapijiečiams.

Kitą dieną, sekmadienį, po sumos šv. Mišių rinkomės prie parapijos namų alpinariumo, kur buvo pašventinta medžio skulptūrų kompozicija „Šv. Pranciškus ir Gubijo vilkas“. Šią skulptūrą sukūrė drožėjas Eduardas Titas, o mecenatais tapo Audronė ir Albinas Kisieliai. Labai simboliška, kad šis pasakojimas apie vilką, puldinėjusį Gubijo miestą, ir jį sutramdžiusį šventąjį atsirado tokiu metu, kuomet mes patys patyrėme piktojo užpuolimą. Tą dieną šv. Mišiose visi besimeldusieji garsiai ir be baimės atsistoję kalbėjo maldą į šv. Arkangelą Mykolą, prašydami tramdyti piktąjį ir saugoti mus nuo jo niekšybės ir žabangų. Nuoširdi malda ir vienybė tokiu metu buvo vaistas mūsų tikinčiųjų bendruomenei.

Spalis2018

Spalis2018

Spalis2018

Spalis2018

Spalis2018

Spalis2018

Antrąją spalio savaitę, ketvirtadienį, šv. Mišios buvo aukojamos Krekenavos globos namuose, o sekmadienį – Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje, kur pirmą kartą zakristijono rūpesčiai teko zakristijonui Algirdui.

Spalio mėnuo buvo paženklintas ir aktyviai prasidėjusiais darbais altarijoje, kurion jau lapkričio mėnesį turėtų persikelti klebonas. Imtasi stogo keitimo darbų. Už Panevėžio rajono savivaldybės lėšas keičiamas stogas dar nėra iki galo pakeistas, o viduje kaip reikiant užvirė patalpų remonto darbai. Parapijiečių dosniai suaukotų lėšų dėka įrengta šildymo sistema, pagaminti virtuvės baldai, padarytas remontas kambariuose, sudėti langai ir durys. Džiugu, kad didžioji dalis parapijiečių supranta ir remia parapijoje vykstančius darbus.

Kasmėnesinių Švč. M. Marijos atlaidų šv. Mišias bazilikoje aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Po bendros maldos visi rinkosi parapijos namų didžiojoje salėje, kur vyko tapytojo Algio Augustaičio parodos uždarymas. Tą savaitę mūsų rajone buvo sulaukta LR ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio vizito. Apsilankyta buvo ir mūsų parapijoje, kartu su Panevėžio rajono meru Povilu Žagūniu klebonas kun. Gediminas Jankūnas aprodė baziliką, pristatė būsimą renovacijos projektą, aplankė parapijos namus, kur mūsų administratorei Akvelinai buvo įteikta trispalvė.

Spalis2018

Spalis2018

Spalio 21 d. į šv. Mišias bazilikoje rinkosi daugiau nei įprastai vaikų, kadangi tądien vyko pirmasis susitikimas ir katechezė Žibartonių miestelio vaikams, besiruošiantiems Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams. Palaikykime maldomis mažuosius, kurie pradėjo savo kelią Gyvojo Jėzaus link.

Spalio mėnuo buvo kažkiek paženklintas sumaišties, kantrybės ir susitelkimo reikalavo darbai altarijoje, klebonas turėjo daug susitikimų ir kitokių įsipareigojimų, darbuose labai gelbėjo savanoriai, kadangi spalį saulės svetur ieškojo dalis personalo. Vis tik bendrystė ir vienas kito palaikymas padėjo įveikti sunkumus ir ant slenksčio atsistojus lapkričiui, sugrįžo ramybė ir įprasta tvarka.

Šventasis Arkangele Mykolai, gink mus kovoje ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų. Nuolankiai meldžiame, kad Dievas jį sutramdytų, o tu, dangaus galybių Kunigaikšti, šėtoną ir visas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas, Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen. (popiežiaus Leono XIII malda)

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas