Spalio mėnuo Krekenavos parapijoje

2016-11-12 | Rita Lapiniauskienė
2016 spalis 01

Spalio 1 d., šeštadienį, pradėjome tradiciškai laiminant gyvūnėlius. Nors laiminimas turėjo prasidėti 11.30 val., šunys savo šeimininkus atsitempė jau prieš 11-tą, tad neliko kitos išeities, kaip tik juos priimti anksčiau. Katės ir jų globotojai tuo tarpu pasirodė sutartu laiku. Gal ir gerai, nes tiek šunys, tiek katės buvo ramiai palaiminti ir taikiai išlydėti namo.

Spalio 2 d., sekmadienį, Ramygalos parapija ir miestelis šventė šv. Mykolo Arkangelo atlaidus. Pagrindines šv. Mišias čia aukojo Krekenavos parapijos klebonas kun. Gediminas. Bazilikoje tuo tarpu jį pavadavo kun. Saulius Černiauskas, šalia parapijos skelbimų artėjančios gyvūnėlių globėjo šv. Pranciškaus dienos proga primindamas atsakomybę rūpintis mažaisiais savo augintiniais.

Spalio 4 d., antradienį, uolūs Gailestingumo šventovių piligrimai išvyko aplankyti Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčią. Taip pat Kretingos pranciškonų vienuolyne šventė šv. Pranciškaus Asyžiečio iškilmę, susipažino su vienuolyno istorija ir dabartimi.

Spalio 8 d., šeštadienį, bazilikoje rinkosi Mišių patarnautojai, kur klausėsi paskaitos bei dalyvavo šv. Mišiose, gausumu ir iškilmės nuotaika maloniai nustebindami į eilines šv. Mišias susirinkusius tikinčiuosius. Patarnautojai skatinami su meile ir atsakomybe vykdyti savo tarnystę.

Spalio 9 d., sekmadienį, klebono paraginti, motyvuoti ir nelabai skubėjome atlikti pilietinę ir krikščionišką pareigą dalyvauti Seimo rinkimuose.

Spalio 14 d., penktadienį, nuo pačio ryto Marijos legiono sesės rinkosi parapijos namuose ištikimai atlikti šių metų ypatingąją savo pareigą: papuošti Gailestingumo duris, kad piligrimai ir rastų jas, ir dar labiau norėtų pro jas įeiti. Tos pačios dienos popietę Krekenavos ir Vadaktėlių parapijų vaikai ir jaunimas rinkosi prie Vadaktėlių bažnyčios dalyvauti akcijoje „Sugaudykim tuos išdykėlius lapus“. Po gausios talkos dalis jaunimo išvyko į Panevėžį, kur dalyvavo šv. Mišiose Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje (jaunimui žinomoje kaip PPP), kun. Egidijaus Tubelio lydimi susipažino su bažnyčios erdvėmis ir istorija. Viską vainikavo gardi ir pelnyta pica.

Spalio 15 d., šeštadienį, 10 val. atlaidų šv. Mišas aukojo Karsakiškio parapijos klebonas kun. Jonas Morkvėnas. Pagrindinėms šv. Mišioms atvyko Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Giedojo judėjimo Comunione e Liberazione (Bendrystė ir išsilaisvinimas) nariai, dideliu būriu atėję piligriminiame mini žygyje nuo Rodų koplyčios. Po šv. Mišių šios smagios grupės dėka, skambiomis ir galingomis dainomis vėl buvo sudrebintas parapijos namų stogas. Pastebiu tendenciją, kad ten, kur yra katalikų italų, džiaugsmas, laisvė ir daina tiesiog „sprogdina“.

Spalio 16 d., sekmadienį, po šv. Mišių norintys rinkosi į parapijos namus, kur susitiko dvi gerbiamos ir brangios kraštietės: dailininkė Gražina Vitartaitė – padėkos dvasioje išlydėti savo paveikslų į kitas parodas, ir Saulutė Markauskaitė – pristatyti dvi savo naujausias knygas: eilėraščių rinktinę „Ilgesio paukščiai“ bei šiltą ir išsamią knygą apie skulptorių Bernardą Bučą.

Spalio 22 d., šeštadienį, grupelė parapijos jaunuolių kartu su kitais Panevėžio vyskupijos atstovais dalyvavo krikščioniškos muzikos festivalyje „Sielos“ Alytuje. Tikriausiai dėl šios priežasties penktadieniais šv. Mišiose su vaikais ir jaunimu pastaruoju metu suskamba vis naujos giesmės, o balsai tampa vis drąsesni ir tvirtesni.

Spalio 23 d., sekmadienį, šv. Mišiose meldėmės už misionierius ir misijų veiklą pasaulyje, kuriai paaukojome 196,62 Eur.

Spalio 29 d., šeštadienį, vyko intensyvios lapų aplink parapiją gaudynės. Kad ir kokios nelygios, žiūrint į skaičių, buvo jėgos, nugalėjo talkininkai. Tą pačią dieną parapijos namuose rinkosi vaikai, besiruošiantys Pirmosios Šv. Komunijos ir Atgailos sakramentams. Savaitgalio susitikimo metu jie dalyvavo paskaitėlėse, tyrinėjo baziliką, kartu žaidė ir meldėsi, taip stiprindami draugystę ir giliau susipažindami su Bažnyčios gyvenimu, mokymu ir liturgija. Vaikų savaitgalį vainikavo sekmadienio šv. Mišios.

Spalio 30 d., sekmadienį, po šv. Mišių parapijoje savo kūryba moteris pakeitė du gerbiami vyrai: tautodailininkas Saulius Kronis su gitara rankose ir daina pristatė savo kaltinių kryžių parodą, vėliau poetas ir prozininkas Julius Žėkas – savo ir kolegų sukurtą unikalią instaliaciją „Tautiška giesmė“. Atidarymo dalyviai drąsiai galėjo klausti menininkų apie eksponuojamus darbus, kūrėjo duoną, apžiūrėti ir paliesti kiekvieną kūrinį. Parodos atidarymą vainikavo susikibus už rankų giedamas Lietuvos himnas.

Ne tik kultūros šį mėnesį „paragavome“ daugiau nei įprasta: vaikai, jaunimas, suaugę ir vyresni – visi stengėsi prisidėti prie bazilikos valymo ir tvarkymo darbų, kurie bent šį mėnesį atrodė varginantys ir nesibaigiantys. Bet kartu visad buvo ir globojo stebuklingoji mūsų Marija: ir darbuose, ir rožinio maldoje.

Nuotraukos Kęstučio Lapiniausko

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas