Sausio mėnuo Krekenavos parapijoje

2020-02-10 | Sonata Česevičienė ir Rugilė Duliūtė
IMG 6510 1

Naujųjų 2020-ųjų Viešpaties metų pirmąją dieną parapijiečiai buvo pakviesti į vakarines 18 val. šv. Mišias, kuriose buvo švenčiama Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos iškilmė. Kadangi tai buvo trečiadienis, prieš šv. Mišias dar buvo galima sudalyvauti ir Švento Rašto studijose. Po iškilmės turėjome progą susirinkti bendrai agapei parapijos Vilties salėje, kur ne tik vaišių netrūko, bet ir dainos skambėjo. Senųjų metų palydėjimą šįkart „perleidusi“ Upytės parapijai, Krekenava šventė jau atėjusius Naujuosius!

Sausio 3 dieną, penktadienį, parapijos vaikai ir jaunimas turėjo išvyką. Kartu su klebonu Gediminu aplankė Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros, Švč. Trejybės bei Petro ir Povilo bažnyčių prakartėles, Panevėžio miesto eglutę. Taip pat drauge šventėme Šv. Mišias, vakarieniavome ir klausėsi Rugilės pasakojimo iš naujametinio Taize susitikimo Vroclave, Lenkijoje. Tai buvo klebono ir parapijos padėka vaikams ir jaunimui už dosnią tarnystę Kalėdų šventėse! 

sausiokronika 1

sausiokronika 2

Sausio 5 dieną, sekmadienį, Krekenavos parapijoje įvyko Trijų karalių šventė.  Po Šv. Mišių iškilmės, parapijos vaikai ir jaunimas rinkosi į parapijos namų Vilties salę, kur  prisiminė ir suvaidino Jėzaus gimimo bei Trijų karalių apsilankymo istoriją. "Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą." Mt 2, 1-2,9-12.  Vaidinusiesiems išradingumo netrūko, tad improvizuotas spektaklis sulaukė aplodismentų, o aktoriai- saldžių dovanų. Sako, kad tikrąją Trijų Karalių dieną, sausio 6-ąją, Krekenavoje ir apylinkėse buvo pastebėti vietiniai Trys Karaliai, su dainomis ir dovanomis lankę parapijiečius ir džiuginę netikėtais vizitais tokių svečių nesitikėjusius.

sausiokronika 3

sausiokronika 4

Sausio 10 dieną, penktadienį, gausus parapijiečių šeimų būrys kartu su klebonu Gediminu Jankūnu vyko į renginį intriguojančiu pavadinimu „Prieskoniai santuokai“ Vilniuje. Šio kulinarinio šou autorius ir vedėjas filipinietis kunigas Leo Patalinghug iš JAV kvietė šeimas iš visos Lietuvos į išskirtinę evangelizaciją, kurios tikslas- sustiprinti šeimas Dievo meilėje. Renginyje dalyvavę mūsų parapijos sutuoktiniai dėkojo savo klebonui, kad buvo pakviesti tokiai netikėtai patirčiai.

Sausio 12, sekmadienį, šv. Mišiose meldėmės už Laisvės gynėjus, o vėliau rinkomės vidiniame parapijos namų kieme, kur visų laukė Atminimo laužas, skirtas Sausio 13-osios aukoms atminti. Žvarbią dieną visus šildė arbata ir to laikmečio dainos, kurias atlikti padėjo „Lokaušos“ ansamblietės.

sausiokronika 6

sausiokronika 5

Pirmieji šiais metais kasmėnesiniai Švč. Mergelės Marijos atlaidai sulaukė piligrimų iš Šv. Juozapo globos namų, šv. Mišias aukojo ganytojas Linas Vodopjanovas OFM.  Siaučiant vėjams ir lietums labai mažai sulaukiame piligrimų atlaiduose laikinuose parapijos namuose, tad labai džiaugėmės atvykusiais maldininkais!

sausiokronika 7

sausiokronika 8

Sausio 19 dieną, sekmadienį,  klebono Gedimino pakviesti parapijoje svečiavosi būsimi nuolatiniai diakonai su šeimomis. Dalyvavę kartu su parapijiečiais šv. Mišiose, svečiai vėliau turėjo progą pabendrauti su parapijiečiais, personalu ir susipažinti, koks gyvenimas verda mūsų parapijoje. Bendros agapės metu prie kvapnaus kugelio buvo išsakyta mintis, kad mūsų parapijoje labai gyvas gyvenimas, jog viskas virte verda prieš sekmadienio šv. Mišias, visi turi savo pareigas ir atsakomybes, vyksta didelis judėjimas, o paskui viskas nurimsta ir įvyksta stebuklas- susitikimas su Kristumi Eucharistijoje.

sausiokronika 9

Sausio 23 dienos vakarą klebonijos antrame aukšte rinkosi posėdžiui pastoracinės ir ekonominės tarybų nariai. Ataskaitiniame posėdyje buvo aptarti praėjusieji metai, parapijos finansinė padėtis, laukiantys iššūkiai ir rūpesčiai, vykstantys bazilikos remonto darbai. Tarybos atsinaujino savo sudėtimi, buvo sudarytas šių metų veiklos planas.

Popiežius Pranciškus nuo šių metų kasmet III eilinio laiko sekmadienį kviečia atkreipti didesnį tikinčiųjų dėmesį Šventajam Raštui. Tad sausio 26 dieną  parapijiečius kvietėme atsinešti savo namuose turimus Šventus Raštus, buvo atliekama ypatinga apeiga. Specialų palaiminimą klebonas suteikė dažniausiai Dievo žodį skaitantiems, pagerbdamas ir padėkodamas visiems, kurie sekmadieniais ir kitomis dienomis prisiima šią tarnystę parapijoje. Po Šv. Mišių "Vilties" salėje visus sušilti pakvietė mobili kavinė "Solidarumo kava". Šios kavinės „darbuotojai“- penki Panevėžio jaunimo dienos centro jaunuoliai, turintys įvairias negalias, kurios jiems netrukdo keliauti po savo kraštą ir skirtingose vietose trumpam įkurti jaukią kavinukę su skaniai kvepiančia kava. Džiaugėmės tokia proga, laukėme svečių, patys pyragus kepėme ir taip pat jaunuolius vaišinome. Tikimės, kad mūsų šypsenos šildė kavinukės šeimininkus, o auka už puodelį karštos kavos padės jiems ir toliau šio projekto nenutraukti. Beje, dėkui Pauliui už koncertinį pasirodymą! Tai buvo netikėta dienos pabaiga, dar daugiau šypsenų įžiebusi visų veiduose.

sausiokronika 10

sausiokronika 11

sausiokronika 12

Nežiemiškas sausis panašu, kad sutiks tokį patį vasarį. Menka bėda! Svarbiau, kad mūsų širdyse nebūtų vietos žvarbai! Kadangi bet kokį šaltuką tirpdo bendrystė, parapijoje bando įsitvirtinti Šv. Mortos būrelis, bet apie tai jau kitoje kronikoje!

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas