Kryžiaus kelio apmąstymai Krekenavos bazilikoje (atnaujinta)

2023-03-16 | Krekenavos parapija
kryziaus kelias

Gavėnios metu kryžiaus kelio apmąstymai Krekenavos bazilikoje vyks sekmadieniais prieš šv. Mišias – 11:30 val. Kviečiame dalyvauti ir kartu prisiminti Kristaus kančią, Jo ėjimą į Golgotą ir mirtį ant kryžiaus ir laukime pripildyti savo širdis prisikėlimo viltimi. Kiekvieną sekmadienį pamaldas ves skirtinga organizacija/grupė:

Vasario 26 d., I gavėnios sekmadienis
MARIJOS LEGIONO KREKENAVOS PREZIDIUMAS "MALONIŲ VERSMĖ" (Koordinatorius  Gediminas Kaspariūnas)

Kovo 5 d., II gavėnios sekmadienis
GYVOJO ROŽINIO GRUPĖ (Kordinatorė – Ramutė Valikonienė)

Kovo 12 d., III gavėnios sekmadienis
CARITAS (Kordinatorė – Akvelina Pogužinskienė)

Kovo 19 d., IV gavėnios sekmadienis
BENDRA KREKENAVOS PARAPIJOS BENDRUOMENĖS MALDA (Kordinatorius – klebonas Gediminas Jankūnas, padeda Krekenavos bazilikos patarnautojai)

Kovo 26 d., V gavėnios sekmadienis
KREKENAVOS BAZILIKOS CHORAS (Kordinatorius – choro vadovas Mantas Masiokas)

"Sutverk širdį man tyrą, o Dieve, many nepalaužiamą dvasią atnaujink" Ps 50,10

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas