Gruodžio mėnuo Krekenavos parapijoje

2017-01-12 | Rita Lapiniauskienė
2016 gruodis 01

Nežinau, kaip jūs, bet aš gruodį jau gyvenu ilgėjančių dienų viltimi. Gal negerai: gi sako „gyvenk šiandiena“. Bet taip norisi šviesos, ir tiek daug įvykių tose trumpose dienose..!

Gruodžio 3 dieną, šeštadienį, mūsų parapijos namuose apsigyveno Sutvirtinimo sakramentui Panevėžyje besiruošiančių jaunuolių grupė, kuri dvi dienas čia klausėsi klebono kun. Gedimino, religinio ugdymo vadovės Svajonės bei kun. Rimanto Rimkaus mokymų apie Šventąją Dvasią, dalyvavo Sutaikinimo pamaldose, vedamose svečių kunigų iš Panevėžio, šiek tiek susipažino su parapija ir regioniniu parku, džiaugėsi bendryste.

Taip pat gruodžio 3 dienos vakare grupė parapijiečių susitiko sausakimšoje Juozo Miltinio dramos teatro salėje, kur teatro aktoriai, mums jau pažįstamas kun. Saulius Černiauskas, Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos grigališkojo choralo studija ir kiti „neprofesionalai“ vyskupijos 90-mečio proga pristatė šiltą vyskupijos istorijos bei pirmojo vyskupo Kazimiero Paltaroko gyvenimo inscenizaciją. Po šio pristatymo žodį tarė mons. jubil. Juozapas Antanavičius, asmeniškai pažinojęs vysk. Kazimierą, istoriją kurti paragino naujasis vyskupijos ganytojas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

Gruodžio 8 dieną, ketvirtadienį, 12 val. šv. Mišiose šventėme Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę. Pasisekė vargonininkei, gimusiai tądien: nors visada adventas, gruodžio 8-ąją jis niekuomet negalioja – galima ir tortus valgyti, ir šokti, ir kitaip džiaugtis.

Gruodžio 11 dieną šventėme III advento sekmadienį, vadinamą Džiaugsmo (Gaudete) sekmadieniu. Tądien vyskupijos ir parapijos „Carito“ reikmėms skirtoje šv. Mišių rinkliavoje paaukojote 196, 30 Eur.

Gruodžio 12 dieną, pirmadienį, vyko generaliniai bazilikos valymo darbai, kuriuos atliko įmonė iš Šiaulių. Nors bazilikos elektros ir kitų instaliacijų įrengimas dar ir naujuose metuose nėra iki galo baigtas, šventėms jau galėjome melstis ir švariose, ir žymiai patogesnėse bazilikos erdvėse.

Gruodžio 15 dieną, ketvirtadienį, kartu su vyskupu Linu vėl susitikome pagerbti Švč. Mergelės Marijos kasmėnesiniuose atlaiduose.

Gruodžio 16 dieną, penktadienį, kai Krekenavos miestelio aikštėje buvo įžiebiama eglutė, klebonas, dalis parapijos personalo bei keletas „Žolynėlio“ narių Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje dalyvavo neeiliniame susitikime: kardinolas A. J. Bačkis čia pristatė savo knygą „Taip, laimingas“. Poeto, vertėjo Antano Gailiaus dėka daugelis galbūt pirmą kartą turėjo galimybę gyvai išgirsti vieną iškiliausių XX a. lietuvių, kalbantį apie Bažnyčios Lietuvoje istoriją bei turtingą ir įkvepiantį savo paties gyvenimą. Po pristatymo Jo Eminencija aukojo šv. Mišias Panevėžio katedroje.

Gruodžio 17 dieną, šeštadienį, į kasmėnesinius mokymus susirinko parapijos ministrantai. Šįkart svarbiausia užduotis buvo „perkąsti“ naująsias bazilikos instaliacijos sistemas: kad apšvietimas, šildymas ir kiti patogumai atsirastų vietoje ir laiku. Kiek žinoma, sausį jau visos vyskupijos šv. Mišių patarnautojai planuoja susitikti Utenoje. Stiprybė vienybėje!

Gruodžio 18 dieną, sekmadienį, į baziliką iš Austrijos Lietuvos ir parapijos skautų dėka atkeliavo Betliejaus taikos ugnis, šiemet nešama su mintimi: „Taika patinka – visi geros valios žmonės jungiasi į tinklą“. Kiekvienas pamaldų dalyvis, parsinešdamas šią ugnį į namus, buvo pakviestas tapti šviesos ir taikos pasiuntiniu. Tą pačią dieną po šv. Mišių sakramentams besiruošiantys vaikai ir jų artimieji parapijos namuose tradiciškai kepė kalėdinius sausainius, gamino žaisliukus eglutės puošimui. Jų darbo vaisiais pasipuošė bazilikos presbiterijoje išaugusi šventinė žaliaskarė.

Gruodžio 20 dieną, antradienį, bazilikoje gausiai rinkosi kunigai ir tikintieji. Čia šv. Mišiose, vadovaujamose vysk. Jono Kaunecko, buvo meldžiamasi už prieš metus į amžinybę iškeliavusį buvusį ilgametį parapijos kleboną kan. Petrą Budriūną. Gerų žodžių apie kanauninką tądien nepristigo: šiltai kanauninką prisiminė ir vyskupas, ir kunigai, ir velionio artimieji.

Gruodžio 24 dieną, šeštadienį, klebonas, zakristijonas Algirdas ir parapijos „Carito“ vadovė Akvelina dalyvavo Kūčių vakarienėje Krekenavos slaugos ligoninėje ir senelių globos namuose. 21 val. visi gausiai susirinkome Kalėdų nakties šv. Mišioms. Malda, giesme ir parapijiečių pagamintu tortu Gimimo dienos proga buvo pasveikintas Jėzus.

Gruodžio 25 dieną, sekmadienį, dar kartą džiaugėmės Jėzaus gimimu ir visai neplanuotai... patikrinome naująją bazilikos priešgaisrinę signalizaciją. Ak, tie smilkalai..! 12 val. šv. Mišiose Išganytoją pasveikino ir Vadaktėlių parapijos žmonės, o Antanas Augustinavičius net sumeistravo Jam naują prakartėlę.

Gruodžio 31 d., šeštadienį, 23 val. tradiciškai susirinkome į šv. Mišias padėkoti Dievui už senuosius metus, vėliau skubėjome prie naujametinio laužo ir į parapijos namų salę, kur pastoracinė ir ekonominė tarybos bei „Raskila“ pakvietė visus į smagią ir smarkią šventę iki paryčių.

Tarpe visų šių įvykių tiek klebonas, tiek darbuotojai, tiek parapijos savanoriai vos spėjo suktis įprastu prieššventiniu ritmu: reikėjo ir baziliką plauti ir puošti, ir sergančius bei vienišus aplankyti, ir betliejų įrengti (už jį dėkojome Leikų šeimai), ir Jėzaus Gimtadienio tortą pagaminti, ir giedoti bei patarnauti ruoštis... Šį mėnesį kaip tik skaičiavome, kiek parapijoje yra aktyvių savanorių. Net pačiai buvo maloniai keista, kad jų (su darbuotojais) yra net 50! O jei dar pridėsime visus parapijos grupių narius, ne tik aktyviausius: ministrantus, choristus, Marijos legioną, „Caritą“, Gyvąjį rožinį, Šventojo Rašto studijų grupę... Esame gausi šeima. Dėkojame, Viešpatie, už tai ir meldžiame vienybės ir palaimos naujuose Tavo metuose.

Kęstučio Lapiniausko, Žilvijos Adamkevičiūtės, Julijos Lapiniauskaitės, Ugniaus Mikaliūno nuotraukos

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas