Gegužės mėnuo Krekenavos parapijoje

2023-06-09 | Krekenavos parapija
Geguze3

Gegužės mėnuo tradiciškai skyrėme Švč. Mergelei Marijai ir kvietėme asmeniškai praktikuoti šią gražią Dievo Motinos garbinimo tradiciją. Krekenavos bazilikoje gegužinės pamaldos vyko po šv. Mišių.

Motinos dieną šventėme titulinius Šv. Jono Nepomuko atlaidus Vadaktėlių bažnyčioje. Šv. Mišių metu kartu su vaikais laiminome mamas bei suklupome litanijos maldai prie mūsų visų motinos Švč. Mergelės Marijos. Ačiū susirinkusiems už maldą bei bendrystės laiką!

20230507 Geguze1

Gegužės 13 dieną, Pumpėnuose įvyko Panevėžio vyskupijos jaunimo diena! Džiaugiamės Krekenavos parapijos jaunimu!

Geguze6

Švč. Mergelės Marijos, Malonių Versmės, kasmėnesiniai atlaidai Krekenavoje. Šv. Mišias aukojo ganytojas Linas Vodopjanovas, giesmėmis džiugino Velžio gimnazijos mokiniai. Skaitiniuose girdėjome, kaip mokiniai, maldoje kartu su Marija pralaukė Šventosios Dvasios dovanos. Ir mes šiandien esame ta besimeldžianti ir laukianti Jėzaus mokinių bažnyčia. Tad artėjant Sekminėms, ir kiekvieną dieną, šaukime ir būkime pilni Šventosios Dvasios, kuri atnaujina ir atgaivina!

20230515 Geguze5 20230515 Geguze4

Gegužės 20 d., šeštadienį, šv. Mišias bazilikoje aukojo kun. A. Valkauskas, atvykęs į Krekenavą kartu su grupe piligrimų. 

Gegužės 21 d. šventėme Šeštines - Kristaus žengimą į dangų ir katalikiškos žiniasklaidos dieną! Šv. Mišias aukojo Ramygalos, Truskavos ir Anciškio klebonas Alfredas Puško. Minint pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną priminėme galimybę ir būtinybę aplankyti mūsų parapijos internetinę svetainę, socialinių tinklų paskyras, skatinome įsigyti, skaityti, klausyti, žiūrėti ir remti katalikišką žiniasklaidą! Visagali gailestingasis Dieve, suteik tą malonę, kad atėjusi Šventoji Dvasia apsigyventų mumyse ir padarytų mus savo garbės šventove! 

Tą patį savaitgalį Viešpats į savo namus pasikvietė klebono Gedimino tėvelį Joną. Dėkojame parapijiečiams, artimiesiems ir draugams buvusiems kartu su klebonu atsisveikinimo dienomis. 

Gegužės 25-ąją dieną mūsų parpijos zakristijonas ir ūkvedys Gediminas Kaspariūnas minėjo savo 55-ąją gimimo sukaktį, taip pat gimtadienį šventė ir vargonininkas Mantas Masiokas. Parapijos personalas sveikindamas jubiliatus juos pasikvietė šventinei vakarienei. Lai Viešpats saugo ir globoja mūsų gimtuvininkus!

Gegužės 28 dieną šventėme Sekmines - Šventosios Dvasios atsiuntimo ir Bažnyčios gimtadienio šventę! Po šv. Mišių praturtinome savo širdis kanklių muzikos koncertu "Ką man sakot, kanklelės...". Būkime pilni Šventosios Dvasios, būkime pilni Dieve, Tavosios Meilės Dvasios!

Paskutinį mėnesio trečiadienį, gegužės 31 dieną, minėjome Švč. Mergelės Marijos apsilankymą pas Elzbietą, o Krekenavos bazilikoje susirinkome užbaigdami šiuos Šv. Rašto studijų metus. Ačiū buvusiems kartu ir šiandien apsilankusiems: parapijiečiams ir jų artimiesiems, nuotoliniams studijų dalyviams, Panevėžio Kristaus Karaliaus studijų grupelei ir iš Ežerėlio parapijos atvykusiam kun. Juozui Fakėjavui kartu su savo komanda. Tegul Jūsų diena prasideda ir baigiasi su Dievo žodžiu ne tik trečiadieniais.

Geguze7 Geguze8

Taip pat norime pasidžiaugi naujai nušvitusiu Prisikėlimo koplyčios V. Švarlio vitražu, kuriam buvo įrengtas LED apšvietimas. Kviečiame užsukti pažiūrėti!

Kaip įprastai dalinamės mėnesio rinkliavomis Krekenavos parapijoje. 

2022 GEGUŽĖ

 

Gegužės 7 d., V Velykų sekmadienis 804,60 eur 
Gegužės 13 d., šeštadienis 115,50 eur 
Gegužės 14 d., VI Velykų sekmadienis 184,00 eur
Gegužės 15 d., kasmėnesiniai atlaidai  119,00 eur
Gegužės 20 d., šeštadienis 160,00 eur 
Gegužės 21 d., Kristaus žengimas į dangų - Šeštinės 384,05 eur
Gegužės 27 d., šeštadienis 160,30 eur
Gegužės 28 d., Šventosios Dvasios atsiuntimas - Sekminės 737,00 eur
Viso: 2664,45 eur
< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas