Dėl aukų už Krikšto ir Santuokos sakramentus

2023-07-03 | Krekenavos parapija
IMG 4333

Šių metų birželio 7 d. parapijos namuose įvyko Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos pastoracinės ir ekoniminės tarybų posėdis. Posėdžio metu buvo aptarti ateinančių didžiųjų Žolinės atlaidaų klausimai. Remiantis 2022 metų atlaidų įžvalgomis pastoracinės ir ekonominės tarybos nariai prisiminė atsakomybes ir pasiskirstė darbais atlaidų metu.

Taip pat posėdžio metu, atsižvelgiant į parapijos ekonominę situaciją, personalo užimtumą vasaros metu bei dabartinių aukų už teikiamus sakramentus dydį, nuspręsta numatyti ribas dėl aukų už Krikšto ir Santuokos sakramentų teikimą Krekenavos bazilikoje.

NUTARTA:

  • Auka už Krikšto Sakramentą ‒ nuo 100 eurų;
  • Auka už Santuokos Sakramentą ‒ nuo 350 eurų. 

Aukos ribos užsakant šv. Mišias maldos intencija nėra. "Vilties" salės ir parapijos namų salės nuoma  nuomos įkainiai ir naudojimosi tvarka. 

Aukas galima taip pat palikti atliekant bankinį pavedimą į parapijos sąskaitą. Su kiekvieno mėnesio rinkliava Krekenavos parapijoje galite susipažinti to mėnesio kronikos apžvalgoje. Internetinėje svetainėje taip pat galite rasti ir visų metų finansines ataskaitais bei statistikas:

 

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas