Birželio mėnuo Krekenavos parapijoje

2023-07-28 | Krekenavos parapija
Birzelis2

Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai pavestą mėnesį pradėjome Švenčiausios Trejybės iškilme, taip pat minėdami Tėvo dieną Krekenavos bazilikoje.  Šv. Mišių metu meldėmės ir laiminome mūsų tėčius ir senelius! Ačiū atsiliepusiems į kvietimą paremti Ukrainos žmones. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

Birželio 7 d. parapijos namuose įvyko Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos pastoracinės ir ekoniminės tarybų posėdis. Posėdžio metu buvo aptarti ateinančių didžiųjų Žolinės atlaidaų klausimai. Remiantis 2022 metų atlaidų įžvalgomis pastoracinės ir ekonominės tarybos nariai prisiminė atsakomybes ir pasiskirstė darbais atlaidų metu. Taip pat posėdžio metu, atsižvelgiant į parapijos ekonominę situaciją, personalo užimtumą vasaros metu bei dabartinių aukų už teikiamus sakramentus dydį, nuspręsta numatyti ribas dėl aukų už Krikšto ir Santuokos sakramentų teikimą Krekenavos bazilikoje. Kviečiame susipažinti su aukų ribomis.

Birzelis13

Birželio 11 dieną  šventėme mūsų ypatingo parapijos globėjo Šv. Antano Paduviečio atlaidus. Stebuklingą Šv. Antano paveikslą Krekenavoje galime rasti dešinėje pusėje, šoniniame altoriuje. Kad tai stebuklingas paveikslas žinome iš to, jog turi brangaus metalo rūbą - aptaisus, kurie buvo pagaminti iš esamų votų. Buvo ir asmeninių votų, skirtų tam paveikslui, tačiau karų metu dingo. Šv. Antano užtarimas visais laikais buvo labai paveikus rasti pamestus ir dingusius daiktus, taip pat atrasti pamirštą ar kur nusimetusią draugystę su Jėzumi. Atlaidų metu.Šv. Antano altorius, esantis dešinėje baziliko pusėje buvo pasipuošęs puokštėmis, kuriose buvo galima rasti ir braškes, nes šis šventasis yra braškių augintojų globėjas, pamestų daiktų surasti padėjėjas ir pagalba mums sugrįžti prie Dievo ir eiti mūsų Viešpaties parodytu keliu. Šv. Antanas atlaiduose tikrai buvo tarp mūsų - nes kartu turėjome ir jo relikviją. Ačiū broliui pranciškonui vyskupui Linui Vodopjanovui ją mums paskolinusiam! Atlaidų šv. Mišias aukojo kunigas brolis Gintaras Blužas OFS, po šv. Mišių įvyko XVIII šalies festivalio "Skambėk, jaunyste" vaikų ir jaunimo simfoninio orkestro koncertas "Vidudienio varpai". Meno vadovas ir dirigentas Kęstutis Plančiūnas.

Birzelis3

Birzelis1

Kasmėnesiniai Mergelės Marijos, Malonių Versmės, atlaidai Krekenavos bazilikoje. Atlaidus pradėjome rožinio malda, šv. Mišias aukojo kun. svečias Alfredas Puško, nuoširdžiai balsais džiugino Panevėžio Alfonso Lipniūno katalikiškos progimnazijos choras "Angelaičiai".  Tarp piligrimų šiandien kartu su mumis meldėsi ir vyriausia parapijietė - Marytė Mickutė, į bendrą maldą jungėsi ir Marijos radijo klausytojai! Dėkojame už Dvasios bendrystę ir būkime Dievo tarnais, juk tik taip įgysime pačią didžiausią laisvę!

Birzelis4

Birzelis5

Birželio 24 d., Upytės parapijoje visus metus besiruošę vaikai pirmą kartą priėmė Kristų į savo širdis Krekenavos bazilikoje! Džiaugiamės vaikais ir jų tėveliais, kurie kartu kantriai ir vieni kitus pastiprindami, vedami klebono Gedimino ir mokytojos Ilonos, ėjo tikėjimo keliu ir susitiko su Jėzumi Šventojoje Komunijoje!

Birzelis8

Birzelis7

Birzelis6

Birželio 25 dieną, prisimindami Tėvo Stanislovo mirties metines, dalyvavome tarptautiniame Paberžės muzikos festivalyje! 16 val. šv. Mišias aukojo kun. Ričardas Doveika, asistavo kun. Gediminas Jankūnas, giesmėmis dvasią į Viešpatį kelti padėjo Krekenavos bazilikos choras, varg. Mantas Masiokas!

Birzelis9

Birzelis10

Birzelis11

Kaip įprastai dalinamės mėnesio rinkliavomis Krekenavos parapijoje. 

2022 BIRŽELIS

 

Birželio 3 d., šeštadienis 275,00 eur 
Birželio 4 d., Švenčiausioji Trejybė - Tėvo diena 450,00 eur 
Birželio 11 d., Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas - Devintinės,
Šv. Antano Paduviečio atlaidai
807,39 eur
Birželio 15 d., kasmėnesiniai atlaidai  202,00 eur
Birželio 17 d., šeštadienis 110,00 eur 
Birželio 18 d., XI eilinis sekmadienis 289,75 eur
Birželio 25 d., XII eilinis sekmadienis 231,50 eur
Viso: 2365,64 eur
< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas