Aktualu

Gegužinės pamaldos

2020-05-01 plačiau >

Šv. Jono Nepomuko atlaidai ir Motinos diena Vadaktėliuose

2020-04-27 plačiau >

ATNAUJINTA - dėl pamaldų ir sielovados užsiėmimų karantino metu

2020-04-24 plačiau >

Laukų laiminimas, prašant Dievo palaiminti Tėvynės žemę

2020-04-23 plačiau >

Kristaus Prisikėlimo - šv. Velykų sveikinimas

2020-04-11 plačiau >

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas