XV eilinis sekmadienis (A)

2020-11-18 | Kun. dr. Gediminas Jankūnas

Evangelijos tekstas Mt 13, 1-23

Pagrindinė mintis Mt 13, 12: „Mat kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. "

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Šv. Rašto studijos
trečiadieniais, spalio - gegužės mėnesiais

18.00 val. šv. Mišios, po jų 18.30 val.
Šv. Rašto  studijos parapijos namuose.

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas