IV gavėnios sekmadienis (Laetare) (B)

2015-03-15 | Kun. dr. Gediminas Jankūnas

Evangelijos tekstas Jn 3, 14–21

Pagrindinė mintis Jn 3,17: "Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Šv. Rašto studijos
trečiadieniais, spalio - gegužės mėnesiais

18.00 val. šv. Mišios, po jų 18.30 val.
Šv. Rašto  studijos parapijos namuose.

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas