II Velykų sekmadienis (Atvelykis)

2017-04-23 | Kun. dr. Gediminas Jankūnas

Evangelijos tekstas Jn 20, 19 – 31

 

2017-04-23

Pagrindinė mintis Jn 20, 30–31: „Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą“

 

2016-04-03

Pagrindinė mintis Jn 20, 29: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Šv. Rašto studijos
trečiadieniais, spalio - gegužės mėnesiais

18.00 val. šv. Mišios, po jų 18.30 val.
Šv. Rašto  studijos parapijos namuose.

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas