Pagrindiniai faktai

Yra planuojama atstatyti 1989 m. sudegusią senąją kleboniją ir pritaikyti ją piligrimų centro ir rekolekcijų namų reikmėms. Šiuo metu apsilankantys piligrimai yra laukiami parapijos namuose atlaidų dienomis ir sekmadieniais.

Bazilika yra atvira piligrimams iš anksto susitarus parapijos raštinėje telefonu 8 620 20989.