Parapijos pastoracinė taryba

Parapijos pastoracinės tarybos nariai:

 1. klebonas kun. Gediminas Jankūnas (pirmininkas)
 2. Daiva Adamkevičienė (sekretorė)
 3. Liuda Valikonienė (sekretorės padėjėja)
 4. Vincas Šatas
 5. Loreta Klimkevičienė
 6. Ramutė Valikonienė
 7. Virginija Šašienė
 8. Akvelina Pogužinskienė
 9. Algirdas Pogužinskas
 10. Irena Striškienė
 11. Laima Urnikienė

Parapijos ekonominės tarybos nariai:

 1. klebonas kun. Gediminas Jankūnas (pirmininkas)
 2. Zita Vasiliauskienė (sekretorė)
 3. Albinas Kisielis
 4. Juozas Leščinskas
 5. Vida Paškauskienė
 6. Vytautas Adamkevičius
 7. Vytautas Valikonis
 8. Nijolė Adamkevičienė
 9. Juozas Valikonis