Vasario mėnuo Krekenavos parapijoje

2019-04-11 |

Štai nužengs galybių Viešpats ir apšvies savo tarnus, aleliuja! Pranašo Izaijo žodžiai į vasario mėnesio tamsą nešė Grabnyčių šviesą. Vasario 2 dieną, šeštadienį, bazilikoje rinkomės į Kristaus paaukojimo šventykloje iškilmę, kurios metu žvakių šviesose išsipildė Simeono giesmės žodžiai. Žvakių procesiją ėjome bazilikos viduje, nes pirminiam sumanymui – procesijai nuo laužo bazilikos viduje sutrukdė netinkamos oro sąlygos.

IMG 9974 1

IMG 9976 1

IMG 9970 2

IMG 9971 1

IMG 9970 1

IMG 9968 1

IMG 9966 1

Sekančią dieną po Grabnyčių, sekmadienį, minėjome Šv. Blažiejų ir Šv. Agotą. Šv. Blažiejaus ypatingasis palaiminimas dvejomis kryžiaus forma surištomis žvakėmis mena kankinių užtarimą, prašant kūniškos sveikatos. Pasak liudijimų vedamas egzekucijon šis šventasis pagydė žuvies ašaka užspringusį berniuką, tad tikima, kad Šv. Blažiejaus palaiminimas apsaugo nuo gerklės ligų. Turbūt todėl visi choristai šv. Mišių pabaigoje kartu su mažaisiais parapijiečiais stojo į eilę tokį palaiminimą gauti. Šv. Agotos duonelės mums kasmet parūpina Radviliškių kaimo kepykla, už kurios savininkus, darbuotojus, jų šeimas ir visus parapijos duonos kepėjus meldėmės to sekmadienio Eucharistijos metu. Pašventintos duonos riekelės, saugančios nuo gaisrų, nugulė parapijiečių namų kertelėse. Kokių gausių dovanų ir apsaugos tądien gavome!

Vasario 10 dieną, sekmadienį, šv. Mišiose minėjome Pasaulinę ligonių dieną ir meldėmės už kūno ir dvasios ligomis sergančius, medicinos personalo darbuotojus, kad nepristigtų atsidėjimo ir meilės.

Kasmėnesiuose Švč. Mergelės Marijos atlaiduose vasario mėnesį sulaukėme Panevėžio vyskupo emerito Jono Kaunecko. Įšalusi bazilika žiemą sulaukia itin mažai maldininkų, tad džiugu, kad mus aplankė grupelė svečių iš Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo parapijos, kur klebonavo mūsų parapijos rektorius Gediminas Jankūnas.

Vasario 16 dieną, šeštadienį, minėjome Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną kartu su visa miestelio bendruomene. Tądien netradicinę ugdymo dieną turėjo Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos mokiniai, kurie po edukacinių užsiėmimų mokykloje dalyvavo šv. Mišiose už Lietuvą ir jos žmones. Iškilminga eisena po šv. Mišių pajudėjo link Krekenavos kultūros centro, kur visų laukė Paįstrio kultūros centro meno mėgėjų kolektyvo koncertas.

Paskutinis žiemos mėnuo buvo pažymėtas bazilikos renovacijos ženklu- buvo pasirašyta ilgai laukta darbų rangos sutartis ir jau galėjome pajusti, kad mūsų laukia didelių pokyčių metas. Melskime, kad visi procesai vyktų Dievo valioje ir mums patiems būtų suteikta kantrybės ir pakantumo šį laikotarpį išgyventi!

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas