Vasario mėnuo Krekenavos parapijoje

2016-03-17 | Rita Juozėnaitė
vasaris

Truputis Bažnyčios eilinio liturginio laiko, truputis žiemiškos ramybės ir... gavėnios pradžios stotelė, kurioje susitikome vasarį.

Vasario 5 d., penktadienį, po mėnesio gydymosi ligoninėje ir sanatorijoje, grįžo sustiprėjęs ir dar labiau atjaunėjęs pasiilgtas mūsų klebonas kun. Gediminas. Jis aukojo 18 val. šv. Mišias, kuriose dalyvavo jaunimas ir nepenktadieniškai gausus būrys tikinčiųjų, buvo šventinama šv. Agotos duona ir vanduo. Po šv. Mišių vaikai ir jaunimas pakvietė kleboną į truputėlį rimtą, truputėlį juokingą, bet labai jaukų poezijos vakarą.

Vasario 8 d., pirmadienį, klebonas ir parapijos darbuotojai Vilniuje dalyvavo mokymuose lyderiams, kuriuos vedė vienos iš didžiausių Amerikos bažnyčių pastorius, Pasaulinės Lyderystės konferencijos organizatorius Bill Hybels. Pastorius dalijosi savo darbo buriant bažnytinę bendruomenę, darbo su personalu ir savanoriais patirtimi, atsakinėjo į rūpimus dalyvių klausimus. Po susitikimo darbuotojai aplankė restauratorės Janinos Bilotienės rankų dėka mums dar nematytomis spalvomis pražystančią Krekenavos Dievo Motiną.

Vasario 9 d., antradienį, Krekenavą užplūdo „žydukai“, „velniai“ ir „raganaitės“, kurie neaplenkė ir klebonijos. Tiesa, čia, jei norėjo iškaulyti skanėstų, jiems visiems teko galvoti po antrą pasirodymą šalia to, kuriuo užklumpa vos pravėrus duris. Tačiau noriu patikinti, kad visi buvo labai kūrybingi ir be pelnyto atlygio neliko.

Vasario 10 d., trečiadienį, po visų užgavėnių linksmybių, pasibarstydami pelenų pradėjome septynių savaičių gavėnios laiką.

Vasario 11 d., ketvirtadienį, minėjome Pasaulinę Ligonių dieną. Ta proga buvo aukojamos šv. Mišios slaugos ligoninėje, kur sustiprinimui visiems norintiems klebonas suteikė ir Ligonių sakramentą.

Vasario 12 d., penktadienį, parapijos vaikai ir jaunimas po vakarinių šv. Mišių susirinko pinti gavėnios vainiką.

Vasario 14 d., sekmadienį, šv. Mišių dalyviai jau buvo kviečiami daryti gailestingumo darbus ir, nusikerpant po spyglį iš šio vainiko, simboliškai lengvinti Kristaus kančią. Klebonas tuo tarpu pradėjo gavėnios homilijų ciklą „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“. Nepatogu, nes tikriausiai visą išklausius teks kažką keisti... Kita vertus, argi tversime smalsumu neišgirdę..?

Vasario 15 d., pirmadienį – kasmėnesiniai Švč. M. Marijos atlaidai, kuriuose ypatinga intencija meldėmės už Tėvynę Lietuvą ir jos gynėjus, taip pat prisiminėme bazilikos gynėjus. 12 val. šv. Mišias aukojo mūsų mylimas vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, vyko Marijos radijo transliacija, vėliau laukė gardi kopūstienė ir parapijiečių bei svečių jaukus susitikimas parapijos namuose.

Vasario 16 d., antradienį, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga kun. Gediminas Ramygaloje skaitė pranešimą šventėje, kur Ramygalos parapijos klebonui kan. Edmundui Rinkevičiui buvo įteiktos Panevėžio rajono Garbės piliečio regalijos.

Vasario 17 d., trečiadienį, po užtrukusių Kalėdų atostogų, Šventojo Rašto studentai grįžo į pirmąjį šiais metais susitikimą.

Vasario 18 d., ketvirtadienį, parapijos jaunimo grupė „Žolynėlis“ Panevėžyje buvo nominuota rajono 2015 metų jaunimo organizacija. Sveikiname ir džiaugiamės!

Vasario 19 d., penktadienį, vaikai ir jaunimas vėl kibo į darbus, šįkart parodos kabinimo, ir kviečia apžiūrėti sesės Loretos, pačios uoliausios Šventojo Rašto studentės, piligriminių kelionių 1996–2014 metų vaizdus. Pavasarėjant tikrai verta čiupti kompiuterį ar užrašų knygelę ir praleisti keletą valandų parapijos namų salėje planuojant savo šių metų atostogų maršrutą.

Vasario 20 d., šeštadienį, šv. Mišių aukoje prisiminėme prieš du mėnesius į amžinybę iškeliavusį kan. Petrą Budriūną.

Vasario 26 d., penktadienį, parapijos vaikai ir jaunimas žingsneliu pajudėjo Pasaulio Jaunimo Dienų Krokuvoje link: Panevėžio vyskupijos jaunimo centre jie domėjosi šiųmetę liepą įvyksiančiu susitikimu, o po vakarinių šv. Mišių klausėsi vaikų ir jaunimo veiklos koordinatoriaus Kęstučio pristatymo apie 2005 metais Kiolne įvykusias jaunimo dienas, kuriose šis turėjo galimybę dalyvauti. Jaunimo grupė jau dega viltimi liepos pabaigą praleisti Lenkijoje, bendrystėje su popiežiumi Pranciškumi ir daugiau nei milijonu jaunuolių iš viso pasaulio.

Vasario 28 d., sekmadienį, Krekenavoje dar einant Kryžiaus kelią, Vadaktėliuose jau buvo aukojamos mėnesinės šv. Mišios.

Būtent kryžiaus kelias šiemet – viena gražiausių praktikų, rodančių, kaip stiprėjanti bažnytinė bendruomenė geba darniai ir vieningai organizuoti savo maldą ir veiklą. Svajoju, kaip ši bendruomenė ir toliau tvirtės, meile ir rūpesčiu gobdama esamus jos narius ir būdama atvira dar neperžengusiems bažnyčios slenksčio.

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas