Vairuotojų dekalogas

2016-09-21 | Kun. Algirdas Toliatas, Lietuvos policijos kapelionas

Popiežius Pijus XII 1956 m. taip ragino vairuotojus: „Neužmirškite gerbti kitus kelio naudotojus, būti mandagūs ir nuoširdūs kitiems vairuotojams ir pėstiesiems bei rodyti jiems savo paslaugumą. Didžiuokitės savo mokėjimu valdyti dažnai prigimtinį nekantrumą, kartais paaukodami kažkiek savigarbos jausmo, kad nugalėtų pagarbumas, kuris yra tikros gailestingosios meilės ženklas. Taip ne tik išvengsite nemalonių avarijų, bet ir padarysite automobilį sau ir kitiems naudingesne priemone, gebančia suteikti daugiau tikro malonumo“.

Iš Popiežiškosios migrantų ir keleivių sielovados tarybos „Kelio pastoracijos gairių“

Rugsėjis – gera proga pakalbėti apie saugų eismą, ypač vaikų saugumą mūsų gatvėse bei keliuose. Marijos radijo darbuotojo Liutauro Serapino pašnekovai įsitikinę, kad kelyje visi turėtume tapti geraisiais samariečiais. Ką tai reiškia >

Nuo 2009-ųjų Lietuvos vyskupų konferencijos sprendimu paskutinį rugsėjo savaitgalį minima Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Tad rugsėjo 25-ąją kviečiu ją paminėti šventų Mišių auka. Minit šią dieną, prasminga prisiminti Vairuotojų dekalogą:

I. Nežudyk.
II. Kelią laikyk žmonių bendrystės, o ne mirtinos žalos priemone.
III. Mandagumas, teisingumas ir protingumas padės tau įveikti nenumatytas situacijas.
IV. Būk gailestingas ir padėk pagalbos reikalingam artimui, ypač avarijos aukai.
V. Nelaikyk automobilio galios, dominavimo priemone ir proga nusidėti.
VI. Su meile įtikink jaunuolius, ir ne tik juos, nesėsti prie vairo netinkamos būklės.
VII. Paremk eismo avarijų aukų šeimas.
VIII. Padėk susitikti kaltiems vairuotojams ir jų aukoms tinkamu metu, kad jie galėtų išgyventi išlaisvinantį atleidimą.
IX. Kelyje saugok silpnesnįjį.
X. Jausk atsakomybę už kitus.

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas