Spalio mėnuo Krekenavos parapijoje

2021-10-31 |
Spalio kronika 3

Spalio 3 dieną, pirmąjį mėnesio sekmadienį, Krekenavos bazilikoje svečiavosi Kaišiadorių vyskupijos ordinaras Jonas Ivanauskas. Daugelis Lietuvos vyskupų jau yra lankęsi Krekenavoje, dažniausiai Didžiųjų Žolinės atlaidų metu, tik Kaišiadorių vyskupijoje vykstantys Pivašiūnų Žolinės atlaidai to neleido padaryti vyskupui ordinarui Jonui. Tad Panevėžio vyskupo kvietimu Kaišiadorių vyskupas tąkart pirmą kartą apsilankė Krekenavoje. Svečias vadovavo Šv. Mišių aukai, kartu meldėsi vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kun. generalvikaras Eugenijus Styra, kun. kancleris Gediminas Tamošiūnas ir bazilikos rektorius Gediminas Jankūnas. Šv. Mišių pabaigoje svečiai Panevėžio vyskupijai perdavė Kaišiadorių kurijos archyve buvusias Alfonso Lipniūno nuotraukas ir užrašus, kurie bus skirti Dievo tarno beatifikacijos bylai. Krekenavos parapijai Kaišiadorių ganytojas padovanojo palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanoninį paveikslą. Tą patį sekmadienį parapijiečiai iškilmingai sveikino ir laimino ilgametę bažnyčios tvarkytoją, šeimininkę, „pročkelę“ Marytę Mickutę su garbingu 100-uoju jubiliejumi.

Spalio kronika 5

Spalio kronika 2

Spalio 4 dieną minime pasaulinę gyvūnijos dieną ir Šv. Pranciškų Asyžietį - gyvūnų globėją, supratusį gyvūniją, vadindavusį juos mažaisiais žmogaus broliais, sakiusį pamokslus paukščiams, malda ir romumu sutramdydavusį net ir nuožmiausius. Krekenavos parapijoje, šio  šventojo minėjimo išvakarėse, tradiciškai prie Gubijos vilko kalnelio, buvo teikiamas palaiminimas atsineštiems augintiniams. Šiemet klebonas Gediminas šv. Mišiose tikriausiai pajuokavo, paraginęs atsinešti net ir vištą, jei ji jums yra brangus augintinis. Vištą ir teko laiminti prie Gubijaus kalnelio! Matyt ims auksinius kiaušinius dėti!

Spalio kronika 1

Spalio 12 dieną minėjome Marijos vardo varpo 382 metų gimtadienį! Varpo amžius būtų dar ilgesnis, jei priskaičiuotume metus ir senojo varpo, iš kurio jis buvo perlietas. Šis varpas skamba jau trečios bažnyčios bokšte, nors niekur iš Krekenavos jis nebuvo iškeliavęs – jam tiesiog pasisekė išlikti sveikam, kai senosios medinės bažnyčios arba sugriūdavo, arba sudegdavo. Tik dabartinėje mūrinėje bažnyčioje jis turbūt liks tol, kol pajėgs Dievui ir parapijos žmonėms tarnaut. „Varpas vertingas ne savo ilgaamžiškumu, bet pirmiausia kaip puikus meno kūrinys – tai vienas gražiausių Lietuvos varpų. Jis visas tarsi velykinis margutis, išpuoštas ornamentais, vazomis, giedančiais paukšteliais, tupinčiais ant šakų, įvairiomis gėlėmis. Kai kurios jų – tarsi iš rojaus sodų, panašios į išskleistas povų uodegas. Ant varpo nulietas lotyniškas įrašas byloja, kad varpas pašvęstas Dievo Motinai, šalimais – ir jos atvaizdas su Vaikeliu ant rankų bei karališka karūna ant galvos“, – pasakoja apie varpo grožį istorikas dr. Gintautas Žalėnas.

Spalio 15 dieną - kasmėnesiniai Švč. Mergelės Marijos, Malonių Versmės, atlaidai Krekenavos bazilikoje. Šv. Mišių aukai vadovavo vyskupas Linas, kartu meldėsi kun. rektorius Gediminas bei kun. Albinas Pipiras. Jau kitą dieną mus aplankė būrys Vilniaus kunigų seminarijos ketvirtakursių, turėjusių savaitgalinę pažintinę-sielovadinę išvyką mūsų vyskupijoje.

Spalio kronika 4

Pasak Panevėžio vyskupijos informacijos, Lietuvos vyskupų kreipimosi rašte „Dėl sinodinio kelio pradžios“ (2021.10.15) rašoma: Dalinėse Bažnyčiose pirmasis sinodo etapas prasidės 2021 m. spalio 17 d. ir tęsis iki 2022 metų balandžio mėnesio. Šiame etape esame kviečiami per maldą atpažinti Šventosios Dvasios vedimą Bažnyčioje ir likti atviriems staigmenoms, kurias Dvasia tikrai paruoš mums tame kelyje. Spalio 17 dieną Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, kurioms vadovavo vysk. Linas Vodopjanovas OFM bei kartu meldėsi Krekenavos bazilikos klebonas teol. m. dr. Gediminas Jankūnas, Panevėžio katedros administratorius kun. Kęstutis Palepšys ir kun. jubil. Albinas Pipiras. Šv. Mišioms patarnavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos IV kurso klierikai. Po Šv. Mišių Ganytojas susirinkusiesiems pristatė Panevėžio vyskupijos atstovą, Sinodinio kelio koordinatorių kun. Gediminą Jankūną. O kun. Gediminas Jankūnas pristatė Panevėžio vyskupijos dekanatų atstovus.

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia,
susirinkę Tavo vardu.
Tik Tu viena mus veski,
tebūna mūsų širdys Tavo namai;
Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti.

 

Spalio mėnesį, skirtą Mergelei Marijai ir Rožinio maldai, taip pat minėjome Misijų sekmadienį, suvokdami, jog ir patys esame kviečiami misijai- skelbti Dievo Žodį ir Jį liudyti savo artimo meilės darbais.

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas