Spalio mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-11-10 | Rita Juozėnaitė
spalis

Kaip gera bristi auksiniais nukritusių lapų takais ir užuosti rudenėjančios gamtos gaivą!.. O dienos lekia kaip pašėlusios: rodos, tiesiog įšokome į tamsiausią metų laiką, ir spalio mėnuo – lyg sapnas. Ar jis buvo?.. Mėginu prisiminti...

Spalio 2 d., penktadienis. Nuo popietės įvairūs darbeliai, pasiruošimas ir... ilgai lauktos pirmosios šiais mokslo metais šv. Mišios su jaunimu. Švč. Jėzaus Širdies litanija, gitaros skambesys, vaikiški balsai ir rožinio malda jaukiai suklupus ant kilimo prie stebuklingojo Dievo Motinos paveikslo. Vėliau – žaidimai, vakarienė, pokalbiai... Šilti ir pilni džiaugsmo Krekenavos ir kaimyninių parapijų jaunimo penktadienio vakarai prasidėjo!

spalis01

Spalio 3 d., saulėtas šeštadienis. Prieš šv. Mišias priešais pagrindines bazilikos duris būriavosi katinėliais, šunimis, šuniukais, triušiukais vedini ar nešini jų šeimininkai. Prieš gamtos globėjo šv. Pranciškaus dieną mylimi gyvūnėliai sulaukė Bažnyčios teikiamo specialaus palaiminimo.

spalis01

spalis01

spalis01

spalis01

Spalio 4 d., sekmadienis. Šv. Mykolo atlaidai Ramygaloje. Klebonas kun. Gediminas paliko parapijoje šeimininkauti mums jau pažįstamą kun. Saulių, o pats išvyko pas kaimynus sakyti pamokslus, aukoti šv. Mišias, iškilmingai atgabenti pačio iš Amerikos atskraidintas kazimierietės motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės SSC relikvijas. Žurnalistai užfiksavo, kad po visų šių apeigų Ramygalos miestelyje vykusioje šventėje klebonas dar ir sviesto gabalą senoviškoje sviestamušėje sumušė...

spalis01

Spalio 7 d., trečiadienį, vėl pradėjome Šventojo Rašto studijų metus. „‘Vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę!‘ – tai yra ateinančio sekmadienio Evangelijos geroji naujiena,“ – sako kun. Gediminas. „O kas čia gero?“ – pagalvojome... Galiausiai po pusantros valandos smegenų ląstelių žiežirbavimo paaiškėjo, kas ir kaip... Būti Jėzaus mokiniu – tikrai nenumaldomai traukiantis iššūkis.

spalis01

Spalio 8 d., ketvirtadienį, svečiuose sulaukėme Pabradės Švč. M. Marijos Šeimos Karalienės parapijos klebono su pastoracinės tarybos nariais, Vilniaus  arkivyskupijos katechetikos centro atstove. Delegacija atvyko pasidalyti ir pasisemti pastoracinio ir administracinio darbo parapijoje patirties, susipažino su bazilikos istorija ir dabartimi, pasimeldė prie stebuklingosios Dievo Motinos paveikslo.

spalis01

Spalio 10 d., šeštadienį, jaunimo delegacija iš Krekenavos dalyvavo Kaune vykusiame sakralinių šokių seminare „Talita kum – šok“. Nuo tos dienos parapijoje turime šešis kvalifikuotus sakralinių šokių mokytojus. Tikimės, kad sulauksime žinių ir įgūdžių panaudojimo praktikoje. (Dėl pamokų galite kreiptis į parapijos raštinę.) Tą pačią dieną šokėjai apsilankė ir „Marijos radijo“ studijoje Kaune. Čia jiems nepaprastai pasisekė, nes apie studiją ir darbą joje papasakojo pats radijo direktorius kun. Gintaras Blužas OFS. Šioji spontaniška ekskursija sužavėjo ne mažiau nei pagrindinis kelionės tikslas.

spalis01

spalis01

spalis01

spalis01

Spalio 11 d., sekmadienį, po šv. Mišių įvyko bazilikos choro susirinkimas. Įžangos žodį tarė kun. Gediminas, vėliau dalinomės, kodėl ir kaip pradėjome giedoti, kalbėjomės apie giedojimo tarnystę, aptarėme ateities planus. Svarbiausia susirinkimo mintis: choras – tikėjimo ir tarpusavio meilės augimo mokykla.

spalis01

Spalio 15 d., saulėtas atlaidų ketvirtadienis. Mūsų mylimo vysk. Jono Kaunecko aukojamos šv. Mišios, piligrimai iš Vajasiškio, Panevėžio, Kėdainių, Pasvalio ir skani Svajonės ir Akvelinos išvirta sriuba. Tiesa, ir dėl naujo kreipinio kiek pasikeitusi Švč. M. Marijos litanija, kuri šį kartą žymiai geriau skambėjo nei jos debiutas pirmąjį spalio šeštadienį. Aišku, ir tiems maldininkams, kuriems ši malda buvo pažįstama ir sava, ir vargonininkei bei klebonui dar ilgokai reikės pratintis prie pagausėjusio teksto ir nepadaugėjusios melodijos kaprizų...

spalis01

Spalio 17 d., šeštadienis, svečių diena. Krekenavoje susirinko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Panevėžio regiono brolijos generalinė kapitula, Vadaktėliuose nakvynei apsistojo Vadoklių „Partizano Vyčio“, Panevėžio Senvagės mokyklos „Birutės“, Kazimiero Paltaroko gimnazijos „J. Tumo-Vaižganto“ ir „Gabrielės Petkivičaitės-Bitės“ kuopų skautai.

spalis01

Spalio 18 d., Misijų sekmadienis. Šv. Mišiose meldėmės už misionierius ir jų veiklą, 200 Eur rinkliavą skyrėme misijų veiklai paremti. Yra šalių, kur dar nėra katalikybės, kur žmonės trokšta Dievo Žodžio paguodos, kur vyksta kunigai, vienuolės ir pasauliečiai. Kai kur katalikybės jau nėra... Ten irgi reikia misijų. Kaip ir mūsų skirtingose kasdienybėse ir skirtingose aplinkose. Ne tik kažkur toli, bet ir čia esame pašaukti būti misionieriais, Gerosios Naujienos nešėjais.

spalis01

Spalio 23 d., penktadienį, parapijos namuose – jaunimo filmų vakaras. Pačių pagaminti spragėsiai, Coca cola iš parduotuvės ir „Ekskursantė“... Beveik „Forum Cinemas Krekenavoje“... Bazilikos choras nusižiūrėjo ir planuoja filmų popietę savo globėjos šv. Cecilijos dieną.

Spalio 25 d., sekmadienį, svečiuose – VDU dėstytoja dr. Bronė Gudaitytė su paskaita „Gyvenimo vertybių dialektika“. Pilna parapijos namų salė klausėsi lektorės sklandžiai dėstomų minčių apie tai, kokie mes esame, apie tai, kaip teisingai mylėti save, kaip būti geresniais. Taip pat ir apie tai, kaip ateinančio trečiadienio talkoje teisingai kukliai ir tyliai grėbti lapus.

spalis01

spalis01

spalis01

spalis01

Aišku, spalio 28 d., trečiadienį, tą ir padarėme. Kukliai ir tyliai, bet uoliai grėbdami talkininkai sutvarkė beveik visą bazilikos aplinką, taip pasiruošdami Visų Šventųjų iškilmei, mūsų mirusiųjų paminėjimui ir, žinoma, ateinančiai žiemai.

spalis01

Spalio 29 d., ketvirtadienį, suaugusiųjų pavyzdžiu pasekė ir vieną rudens atostogų dieną darbeliams prie bazilikos skyrė Pirmajai Komunijai besiruošiantys vaikai bei keletas vyresnėlių. Smarkiai pasidarbavę visi kartu su kaip tik naują parodą iš Joniškio rajono atvežusia dailininke Virginija Kutkiene susėdo užkąsti ir išgerti arbatos. Pietų metas parapijos namuose – su vaikų balsais ir juoku, „čiurlioniškomis“ naujos parodos spalvomis.

Dailininkės paroda pakeitė spalio mėnesį eksponuotą Ryčio Mazūro fotonovelę „Šv. Jokūbo kelias. 2015 m. žiema“.

Greta to, kas jau papasakota, spalį klebonas aplankė dalį dar nelankytų savo parapijiečių. Parapijos vyrai uoliai darbavosi įrenginėdami naują raštinę parapijos namuose. Įsibėgėjo vaikų pasirengimo sakramentams pamokėlės... Mėnesio ratas apsisuko pilnas įvykių, darbų, bendrystės ir pasakiško krentančių lapų gražumo...

spalis01

Kęstučio Lapiniausko nuotraukos

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas