Šeimos metų atidarymas Panevėžio Katedroje

2021-03-21 | PVK
16 orig

Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva visuotinėje Bažnyčioje pradedami šeimai skirti metai – „ŠEIMA – AMORIS LAETITIA“. Prieš penkerius metus, per Šv. Juozapo iškilmę, popiežius paskelbė apaštališkąjį paraginimą Amoris laetitia (Meilės džiaugsmas). Minėtame dokumente sakoma, kad šeimos džiaugsmas yra ir Bažnyčios džiaugsmas, tad kvietimas švęsti šeimos metus, kartu yra priminimas ir raginimas, kad šeima vėl atsirastų įsipareigojimo ir rūpesčio centre pastoracinėje ir bažnytinėje tikrovėje.

Panevėžio vyskupijos Katedroje sekmadienį taip pat pradėjome Šeimos metus. Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM vadovavo šv. Mišių aukai. Kartu meldėsi parapijos klebonas kun. Kęstutis Palepšys. Liturgiją papuošė šeimos dalyvaudamos įvairiose tarnystėse – sutuoktiniai Emilijus ir Laura, sesės Dominyka ir Justina, sutuoktiniai Ramūnas ir Aistė.

Šv. Mišių įžangoje vyskupas pristatė ypatingus svečius - šventųjų sutuoktinių Liudviko ir Zelijos Martenų relikvijas. Simboliška ir prasminga, kad į mūsų vyskupiją būtent šiais, šeimos metais, atkeliavo sutuoktinių, 2008 metais paskelbtų šventaisiais, relikvijos. Tiesa, Kristaus Karaliaus Katedroje relikvijos, išties, svečiuojasi – liepos mėnesio pabaigoje jos bus įdėtos į Krekenavos bazilikos centrinį altorių. Čia šeimos, sutuoktiniai ar planuojantys kurti šeimą galės melsti užtarimo į šventuosius Liudviką ir Zeliją.

Homilijos metu vyskupas supažindino su šių sutuoktinių biografija, jų krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu kasdieniuose paprasto šeimos gyvenimo momentuose: džiaugsmuose ir liūdesyje, palaiminimuose ir kentėjimuose. Ganytojas kvietė žvelgti į šventus pavyzdžius, kaip Dievo ženklus mums, kurie nėra vien tik saldūs prisiminimai, bet realus gyvenimas. Vyskupas priminė, kad šventumas šeimoje gali prasidėti nuo mažų dalykų: valgymo kartu, bendros maldos, vaikų ir anūkų palaiminimo.  Šie maži ir kartais labai paprasti dalykai kelia širdį link Dievo.

Šv. Mišių pabaigoje litanijos malda kreipėmės ir savo šeimas pavedėme šventųjų Liudviko ir Zelijos užtarimui.

Po šv. Mišių tikintieji artinosi prie relikvijų asmeninei maldai.
 
Šventieji Liudvikai ir Zelija, melskite už mus!

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas