Sausio mėnuo Krekenavos parapijoje

2019-04-10 |
sausis2019

Naujus 2019 Viešpaties metus pradėjęs sausis buvo neįtikėtinai ilgas ir regis niekada nesibaigsiantis. Įsismarkavusi žiema nestokojo sniego, nuo jo vadavomės net sunkiąja technika, valydami bazilikos ir parapijos namų prieigas. Džiugino ilgėjančios dienos, o ramybės teikė šv. Mišiose tebeskambančios kalėdinės giesmės. Iki pat Grabnyčių skelbėme Viešpaties gimimo žinią!

Pirmąjį mėnesio sekmadienį, sausio 6 dieną, mus aplankė Trys Išminčiai. Šv. Mišiose giedojo per Kalėdas susibūręs Jaunimo choras, įsipareigojęs kartą per mėnesį dovanoti savo giesmes parapijiečiams. Klebonas Gediminas homilijoje kalbėjo apie tai, kad mes nežinome, ką žinome, ir ką turime, kol mūsų nepaklausia. Savaime suprantamu dalyku laikydami savo tikėjimą, paklausti kito žmogaus apie tai, ką mes tikime ir kodėl sekmadieniais švenčiame tikėjimą savo bendruomenėje, sutrinkame ir ne visada mokame paaiškinti.  Neturėdami progos paaiškinti kitam, galime virsti pelke, kurion patys įklimpstame. Tad svarbu ir klausti, ir būti paklaustam! Kaip Trys Išminčiai privertė suklusti Jeruzalės Rašto aiškintojus, kurie būdami Betliejaus prieigose nežinojo apie Jėzaus gimimą, taip ir užsukęs bažnyčion svečias savo klausimais gali priversti mus susimąstyti apie tai, ką mes tikime. Po šv. Mišių vaikai ir jaunimas rinkosi į parapijos namus kasmetinei tradicinei šventei, kurioje netrūko žaidimų ir linksmybių. Trys Išminčiai kiekvienam turėjo dovanų, ypač džiaugiamės Žibartonių vaikais, besiruošiančiais Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams. Džiugu, kad juos matome bazilikoje ir eilinį sekmadienį, ir švenčių metu. Palydėkime juos maldomis visus šiuos metus, kad padedami sesės Ingridos ,mokytojos Daivos ir kitų, jie sutiktų Kristų!

IMG 1221

IMG 1228

IMG 1240

IMG 1267

IMG 1275

IMG 1586

IMG 1579

IMG 1514

IMG 1489

IMG 1456

IMG 1447

IMG 1366

IMG 6

Antrąjį mėnesio sekmadienį minėjome Lietuvos Laisvės kovų atminimo dieną, Sausio 13-ąją. Šv. Mišiose pasimeldę savųjų intencijomis, paminėjome ir žuvusius už Lietuvos laisvę. Bazilikos aikštėje uždegėme atminimo laužą ir kartu su kultūros centro darbuotoja Virginija Kavaliauskiene nusikėlėme į tą atmintiną savo įvykiais metą. Patriotines dainas visiems susirinkusiems dainuoti padėjo mūsų draugai iš ansamblio „Raskila“, išgirdome ir įvykių amžininkų  liudijimus, „Raudonus vakarus“ mums dovanojo vilnietė Rūta Liutkutė. Būta nedidelio atlydžio, tad pasibuvimas lauke vaikams ir jaunimui virto mažu sniego mūšiu, teko sugauti ir keletą „zuikių“. Smagu, jog svarbias mūsų šaliai datas savo parapijoje minime bendrystėje ir mažas, ir didelis!

IMG 9916 1

IMG 9914 1

IMG 9921 1

IMG 9924 1

Kasmėnesiniuose Švč. M. Marijos atlaiduose sulaukėme Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM. Žiemos metą bazilika sulaukia ženkliai mažesnio skaičiaus maldininkų, tad džiugu, kad mūsų atlaiduose sulaukėme svečių iš Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo parapijos, kurioje klebonavo mūsų klebonas kun. Gediminas. Po šv. Mišių svečiai susirinko bendrai agapei parapijos namuose.

Sausio viduryje klebonas Gediminas turėjo trumpas, bet labai reikalingas atostogas Norvegijoje. Sunku ištaikyti tokį metą, kuomet tokios atostogos nesukeltų nepatogumų, bet tai padaryti būtina. Klebonui išvykus turėjome priimti Seimo pirmininką Vytautą Pranckietį, kuris kartu su Panevėžio rajono savivaldybės meru Povilu Žagūnių, Seimo nariais, pietavo parapijos namuose, o vėliau lankė visas kitas miestelio institucijas. Svarbių svečių vizito „išsigando“ svetainės šildytuvas, bet tikimės, kad savo širdžių šiluma šildėme garbius svečius ir svetingai priėmėme. Kad ir turėdami kiekvienas savo sritį, už kurią esame atsakingi,  pastebime, kad vieni kitus pavaduodami, įgyjame naujos patirties ir suprantame kiekvieno darbo svarbą.

IMG 0439 1

IMG 9940 1

Sausio paskutinį sekmadienį po šv. Mišių šventinį laikotarpį bendru pasibuvimu užbaigė parapijos choras. Susirinkę parapijos namuose kepėme dešreles, vargoninkas Mantas grūdo bulvių košę, choristės dalinosi savo „podėlių“ skanėstais ir jų receptais, o prie stalo skambėjo dainos, kaip ir pridera chorui. Ramus ir išsitęsęs net per penkias savaites sausis buvo užbaigtas su daina! Jeigu norite prisijungti prie bazilikos sumos ar jaunimo choro, galite tai padaryti pasirinkdami įsipareigoti ir trumpesniam laikotarpiui. Esate laukiami! Kaip sako Šv. Augustinas: „Kas gieda- meldžiasi dvigubai!“

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas