Sausio mėnuo Krekenavos parapijoje

2017-02-18 | Rita Lapiniauskienė
2017sausis 01

Sunkumai ištinka: ir ligos užpuola, ir artimieji iškeliauja, ir pagaliau nuo švenčių pavargstame ar patys nuo savęs... Gerai, kad visada tiek Bažnyčioje, tiek už jos ribų galima atrasti atspirties taškų ir toliau keliauti. Naujieji – viena populiariausių „pradžių“, neišimtinai kasmet paliečianti ir mūsų parapiją.

Sausio 8 dieną, sekmadienį, Trys Karaliai, aplankę Jėzų, nepasididžiavo užsukti ir į parapijos namus. Juose susipažino su lietuviškų tautinių juostų pynimo ir audimo tradicijomis (pristatė tautodailininkė Irena Ona Vilienė ir jos sūnus Gvidas), o vėliau teisėjavo tradicine tampančioje vaikų šventėje, kur trys vaikų ir tėvelių komandos varžėsi kūrybinėse, žinių patikrinimo ir visokiose kitokiose smagiose užduotyse. Šventė praėjo gražiai, laimėjo draugystė, tik nesistebėkite, jei kitiemet karaliai grįš pasidabinę apdarais lietuviškais motyvais...

Sausio 15 dieną, kitą sekmadienį, jau nuo 8 val., kai kuriems parapijos darbuotojams šventadienio proga dar pučiant į akį, bazilikoje pradėjo brazdėti gitaros, mušti būgnai ir skambėti negirdėti jaunimo balsai: repeticijai prieš šv. Mišias pamažu rinkosi jungtinė Panevėžio vyskupijos ir Kauno šlovinimo grupė, vadovaujama Vytauto Striogos. „Pagaliau! Prieš Mišias, pasirodo, galima giedoti ne tik „Pulkim ant kelių“, – su palengvėjimu atsiduso kai kas. Dar vienas malonus netikėtumas – į atlaidų šv. Mišias atvykę vyskupai: dabartinis ganytojas vyskupas Linas ir Kauno arkivyskupas Lionginas. Dėl tokio malonaus vizito ypač ministrantai negalėjo sulaikyti džiaugsmo. Taigi jaunatviškai – su trenksmu – ir iškilmingai buvo pagarbintas Viešpats ir Švč. Mergelė Marija.

Sausio 20–21 dienomis, penktadienį ir šeštadienį, parapijos ministrantai dalyvavo vyskupijos ministrantų susitikime Utenoje. Čia, Dievo Apvaizdos parapijoje, virš 80 vaikų ir jaunuolių su kunigais diskutavo apie pašaukimą, dalyvavo ministrantų turnyre, teminiuose užsiėmimuose, susitikime su vyskupijos ganytoju Linu, tikrino ir gilino praktinius gebėjimus ruošdamiesi ir patarnaudami šv. Mišiose. Po visų rimtų reikalų buvo ištaškytas Utenos baseinas, išmindžiotas visas sniegas aplink bažnyčią ir nučiuožinėtos rimčiausios Utenos rogučių ir „pašikniukų“ trasos. Rasta ir pamestų batų. Bet džiaugiamės: mūsų žiniomis, grįžo visi ir sveiki. Tarnystė tęsiasi.

Sausio 24 dieną, antradienį, parapijos namuose rinkosi parapijos pastoracinė ir ekonominė tarybos. Buvo pristatyta parapijos finansinė padėtis, aptartas 2016 metų bei patvirtintas 2017 metų veiklos planas. Direktorė pristatė piligrimų centro veiklą, svarbiausia tai, kas susiję su artėjančiu bazilikos remontu. Nemažai dėmesio sulaukė ir artėjantys Žolinės atlaidai.

Sausio 27 dieną, penktadienį, Kaune parapijos religinio ugdymo vadovei Svajonei buvo suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto Religijos studijų magistro laipsnis. Tai jau antrasis Svajonės magistro diplomas. Džiaugiamės, sveikiname ir jaučiame, kad studijų metu įgytos žinios nenuguls dulkėti lentynose, o jau yra pritaikomos ir dalijamos.

Lietuviai šiemet turės džiaugsmo ir garbės švęsti savo tautiečio – arkivyskupo Teofiliaus Matulionio – paskelbimą palaimintuoju. Tikriausiai kai kurie šiomis dienomis išgirstame apie jį pirmą kartą, kiti esame girdėję, bet nieko apie jį nežinome... Tačiau visi keliaujame paskui jį – į Viešpaties būstą. Gal jo pažinimas, kuriam galimybių šiais metais pritrūkti neturėtų, duos mums paspirčių ir įkvėpimų vis gražiau gyventi ir sugyventi..?

Nuotraukų autoriai: Kęstutis ir Rita Lapiniauskai, Julija Lapiniauskaitė, Ugnius Mikaliūnas.

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas