Sausio mėnuo Krekenavos parapijoje

2016-02-14 | Rita Juozėnaitė
sausis

Su trenksmu ir be skolų pasitiktų šių metų pradžią sukaustė gražus žiemiškas speigas, ir parapijos gyvenimas sausio mėnesį gerokai aprimo. Nei renginių, nei Šventojo Rašto studijų, tik raštinės parapijos namuose įrengimo darbai judėjo į priekį ir savaitgalių šv. Mišių ritmas neleido visai užsimiršti. Tačiau parapijos jaunimo žiemos miegui palenkti nepavyko.

Sausio 3 dieną, sekmadienį, šventėme Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmę. Ta proga parapijos namuose vaikai, jaunimas ir net klebonas kun. Gediminas tikrino savo teologines žinias smagiame protų mūšyje, deklamavo eilėraščius, džiaugėsi dovanėlėmis, taip pat pasveikino mylimą mokytoją Svajonę su artėjančiu gimtadieniu.

Sausio 4 dieną, pirmadienį, klebonui išvykus į ligoninę planiniam gydymui, parapijos ganytoju laikinai tapo kun. Saulius Černiauskas. Jam šį mėnesį į Amžinybę teko palydėti net 7 parapijiečius.

Sausio 10 dieną, sekmadienį, po šv. Mišių parapijos jaunimo grupė „Žolynėlis“ virė sriubą ir vėliau ją vežiojo seniūnijoje gyvenantiems vienišiems seneliams. Parapijos jaunimui talkino ir tądien į Krekenavą atkeliavę keturi jauni piligrimai – Lietuvos universitetų studentai, pasiryžę Viešpaties Gailestingumo metus pradėti žygiu pėsčiomis iš Kryžių kalno į Gailestingumo šventovę Vilniuje. Sušilę parapijos namuose ir pasivaišinę „Žolynėlio“ vaišėmis piligrimai iškeliavo Linkaučių link į svetingai juos priėmusią Audronės ir Albino Kisielių sodybą. O parapijos jaunimas išskubėjo pas senelius. Tie, kas nepabijojo juos įsileisti, gavo ne tik sriubos, saujelę saldumynų, bet ir Švč. Mergelės Marijos paveikslėlį. Jaunimas dosniai dovanojo savo širdies šilumą, dėmesį ir laiką. Pasak lankiusiųjų, nors buvo nelengva ir ne visur buvo įsileisti, senelių dėkingumą, džiaugsmą, papasakotas jų gyvenimo istorijas prisimins dar ilgai.

Sausio 13 dieną, trečiadienį, po pietų ir vėl jaunimas šurmuliavo bazilikoje, plaudamas, tvarkydamas ir kitaip gražindamas šventovę prieš artėjančius atlaidus.

Sausio 15 dieną, penktadienį, šventėme kasmėnesinius Švč. Mergelės Marijos atlaidus. Tradiciškai meldėmės 10 ir 12 val. šv. Mišiose, po kurių susitikome parapijos namuose sušilti skanaujant Svajonės išvirtą sriubą. Geroji pusė to, kad nedaug maldininkų dalyvavo pamaldose – mums, kurie buvome, liko daugiau tos nuostabios žuvienės...

Sausio 18 dieną, pirmadienį, buvo aukojamos mėnesio šv. Mišios už kan. Petrą Budriūną.

Nuo sausio 29 (penktadienio) vakaro iki 30 dienos (šeštadienio) vėlyvo ryto parapijos jaunimas nemiegojo ir dalyvavo Panevėžyje vykusiame renginyje „Ateikite ir pamatysite“, kur kartu vakarieniavo, meldėsi sutaikinimo pamaldose, Švč. Sakramento adoracijoje, šv. Mišiose su sesėmis ir broliais vienuoliais iš įvairių Lietuvos kongregacijų bei beveik 100 kitų jaunuolių iš visos Panevėžio vyskupijos. Vakaro programoje sesės ir broliai leidosi klausinėjami apie savo pašaukimą, gyvenimą vienuolyne ir kitus renginio dalyviams rūpimus klausimus. Labai pavargę, bet dar labiau laimingi šeštadienį grįžę mūsiškiai pasakojo apie naktį su sesėmis žaistą UNO, rytines pamaldas pusiau sapnuojant bei nuoširdų bendravimą prie pusryčių stalo.

Sausio 30 dieną, šeštadienį, po šv. Mišių, jaunimas (dalis ką tik grįžusių po renginio) vėl plovė ir tvarkė bažnyčią, ardė betliejų. Nuoširdžiai dėkojame Rasai, Otilijai, Samantai, Julijai, Arminui, Gintautei, Žilvijai, Auksei, Rugilei, Kęstučiui ir Svajonei už tai, kad sausio 31 d. galėjome melstis švarioje ir gražioje mūsų bazilikoje.

Sausį pagaliau gavome ir piligrimo pasų siuntą bei sulaukėme vienų iš pirmųjų Gailestingumo metų piligrimų. Drąsinu visus ryžtis šiam gražiam 2016 metų maldos žygiui ir aplankyti visas 15 Lietuvoje esančių Gailestingumo jubiliejaus šventovių.

Kęstučio Lapiniausko ir Julijos Lapiniauskaitės nuotraukos

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas