Sausio mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-02-06 | Referentė Rita Juozėnaitė
sausis01

Nuo 2015 m. sausio 1 d. pasikeitė pamaldų laikas: antradieniais – ketvirtadieniais šv. Mišios aukojamos 8 val., penktadieniais – sekmadieniais ir šventėse – 12 val. Šv. Mišių jaunimui laikas taip pat paankstėjo: dabar jos aukojamos penktadieniais 17 val., o šv. Mišios slaugos ligoninėje – pirmaisiais mėnesių penktadieniais 15 val. Sausio mėnesį šeštadieniais pradėtos organizuoti ministrantų repeticijos. Vasario mėnesį repeticijos tęsiasi: norintys išmokti patarnauti šv. Mišiose laukiami šeštadieniais 11 val. bazilikoje.

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

Sausio 4 dieną, sekmadienį, šventėme Kristaus Apsireiškimo iškilmę, kitaip dar vadinamą Trijų Karalių švente. Po 12 val. šv. Mišių „trys karaliai“ pakvietė vaikus į šventę parapijos namuose, kur mažųjų laukė karštas kompotas, žaidimai, šokiai ir dovanėlės.

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

9 dieną, penktadienį, jaunimo grupė „Žolynėlis“ dalyvavo šv. Mišiose Vadaktų (Radviliškio r.) bažnyčioje, po kurių sveikino savo globėją Svajonę gimimo dienos proga.

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

11 dieną, sekmadienį, parapijos jaunimo grupės „Žolynėlis“ nariai ir besiruošiantis Sutvirtinimo sakramentui jaunimas dalyvavo šv. Mišiose Vadaktėlių bažnyčioje. Po jų vyko susitikimas „Švęsk sekmadienį“ su Vadaktėlių parapijos jaunimo grupės nariais: jaunuoliai kartu pietavo, žaidė susipažinimo ir orientacinius žaidimus.

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

Sausio 13 dieną 12 val. šv. Mišiose meldėmės už Lietuvos laisvės gynėjus, po šv. Mišių bazilikos aikštėje uždegtas atminimo laužas, o senjorų klubas pakvietė į minėjimą-šventę „Gyvybės ir mirties keliu“, kurioje pasirodė Krekenavos skautai, Žibartonių kaimo kapela.

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

15 dieną, ketvirtadienį, bazilikoje vyko kasmėnesiniai Švč. Mergelės Marijos atlaidai. 12 val. šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Pamaldų metu dingusi elektra neišsklaidė džiugiai maldingos nuotaikos, o parapijiečiai ir piligrimai po šv. Mišių gausiai rinkosi į parapijos salę sušilti, pasistiprinti ir pabendrauti.

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

22 dieną, ketvirtadienį, parapijos namuose įvyko Ekonominių reikalų tarybos posėdis. Jame pristatyta ir patvirtinta 2014 metų finansinė ataskaita, aptarti kiti aktualūs klausimai. Su tarybos nutarimais bus galima susipažinti vasario mėnesio laikraštuko numeryje.

23 dieną, penktadienį, 12 val. šv. Mišiose linkėdami Dievo palaimos ir Švč. Mergelės Marijos globos meldėmės už buvusį ilgametį parapijos ganytoją kan. Petrą Budriūną, tądien šventusį 80 metų jubiliejų. Klebonas kun. Gediminas Jankūnas homilijos metu priminė ryškiausius kanauninko gyvenimo momentus, negailėjo gražių žodžių ir linkėjimų buvusiam parapijos ganytojui, dabar tarnystę atliekančiam Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje.

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

30 dieną, penktadienį, parapijos jaunuoliai, besiruošiantys Sutvirtinimui, išvyko į trijų dienų savęs pažinimo savaitgalį „Pažink save“ Truskavos rekolekcijų namuose.

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

Sausio mėnesį pradėti parapijos namų virtuvės tvarkymo darbai. Vysk. Liongino Virbalo SJ dėka buvo parašytas ir laimėtas projektas parapijos namų virtuvės įrangai įsigyti. Projektą finansavo specialus JAV Vyskupų Konferencijos fondas. Virtuvės įrangą jau turime, o vasario pirmosiomis dienomis pagaliau sulaukėme ir kietojo kuro katilo, apšildysiančio didžiąją parapijos namų salę. Jo įsigijimą finansavo parapijos darbuotojai (900 €).

Fotografavo Kęstutis Lapiniauskas

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas