Rugsėjo mėnuo Krekenavos parapijoje

2022-10-19 | Krekenavos parapija
IMG 3042

Ruduo apie save pranešė, mums net nesupratus, jog pasibaigė vasara. Atplaukę debesys atnešė vėsą, o mes grįžome į kasdienius, auksinio rudens džiaugsmus ir rūpesčius:

Rugsėjo 4 d. Vadaktėliuose šventėmė Vaižgantines bei Palaimintosios Izabelės atlaidus.

36

Kitą sekmadienį, rugsėjo 11 d., po šv. Mišių Krekenavoje bazilikos choras skubėjo į Šiluvą, kur giedojo Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje, 16 val. šv. Mišiose! Džiaugiamės ir didžiuojamės!

37

38

Rugsėjo 14 d., trečiadienį, Upytės bažnyčioje minėjome Šv. Kryžiaus išaukštinimo iškilmę bei Eucharistinėje adoracijoje meldėmės už taiką Ukrainoje.

Rugsėjo 15 d., lygiai prieš 11 metų į Krekenavą atvyko klebonas Gediminas, kuriam bazilikos raktus perdavė vyskupas Jonas. Gražus prisiminimas ir sutapimas, jog kasmėnesiniuose atlaiduose Eucharistijai vadovavo pasveikęs vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, kuris po šv. Mišių bendravo su tikinčiaisiais, norėjusiais daugiau sužinoti apie atsiminimų knygą „Prieš visus vėjus“. Atlaidų metu bazilikoje taip pat svečiavosi Gyvojo Rožinio draugijos koordinatorė Jolanta, priminusi mums apie dvasinį įvaikinimą ir kvietusi įsipareigoti kasdien melstis už vienam Dievui žinomą pradėtą kūdikį ir jo tėvus, kad šis kūdikis galėtų saugiai užgimti. Daugiau apie dvasinį įvaikinimą: https://www.kaisiadoriuparapija.lt/naujiena/kaisiadoriu-vyskupijos-seimos-centras-kviecia-pradeto-kudikio-dvasiniam-ivaikinimui-maldoje.

IMG 2950

IMG 2916

Rugsėjo 16 d. Krekenavos parapijos namuose vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Daugiau skaitykite: https://www.laikmetis.lt/krekenavoje-vyko-lietuvos-vyskupu-konferencijos-plenarinis-posedis/

Rugsėjo 21 d. kartu su parapijos ekonomine ir pastoracine tarybomis rinkomės į tradicinį posėdį. Jo metu aptarėme prabėgusius didžiuosius Žolinės atlaidus, įvardijome pastebėtus privalumus bei trūkumus. Buvo svarstytos parapijos didžiosios bei „Vilties“ salės nuomos įkainiai, kuriuos dėl padidėjusių aptarnavimo išlaidų, nutarta padidinti, su jais galite susipažinti: https://krekenavosbazilika.lt/parapija/vilties-sales-ir-parapijos-namu-nuoma/. Taip pat posėdžio metu buvo pristatyta finansinė ataskaita, svarstyti kiti klausimai bei priimtas Krekenavos piligrimų centro direktorės Daivos Adamkevičienės atleidimo iš pareigų prašymas. 

39

Rugsėjo 25 d., minint keliautojų ir vairuotojų dieną, Krekenavos parapijos po šv. Mišių buvo laiminamos įvairios transporto priemonės. Šv. Mišių metų, kartu su visais parapijiečiais, dėkojame Daivai už savanorišką veiklą, nuoširdų atsidavimą bei sėkmingai užbaigtą bazilikos renovacijos projektą!

IMG 3065

IMG 3076

Tos pačios dienos popietę Žibartonių Šv. Vincento Pauliečio koplyčioje šventėme titulinius atlaidus, čia taip pat buvo šventinamos transporto priemonė. Dėkojame už bendrą maldą negausiai susirinkusių tikinčiųjų grupelei!

Puslapis 5

Rugsėjo pabaigoje, (09.28), pradėjome naujus Šv. Rašto studijų metus, kuriuose tęsiame ir toliau skaitome Apaštalų darbų knygą. Negalinčius dalyvauti studijos gyvai, kviečiame jungtis prie studentų gretų nuotoliniu būdu: stebint tiesioginę transliaciją Facebook socialiniame tinkle arba perklausant įrašus mūsų internetinėje svetainėje: https://krekenavosbazilika.lt/sv-rasto-studijoms/apastaludarbai/

Nuo rugsėjo mėnesio tiesioginės šv. Mišių transliacijos iš Krekenavos bazilikos vyksta tik sekmadieniais bei mėnesių 15-omis dienomis YouTube kanale. Taip pat svarbu paminėti, jog tiesioginės transliacijos vyksta tik realiuoju laiku ir iškart po mišių yra eliminuojamos.

Rugpjūčio mėnesį išėjo paskutinis „Po bazilikos skliautais“ laikraštėlio numeris. Simboliškai pasiektą 100-ąjį numerį kaip ir visus kitus galite rasti internetinėje svetainėje. Nuo šiol visas laikraštėlio turinys persikelia į kasmėnesines kronikas. Dalinamės rugsėjo mėnesio rinkliavomis Krekenavos parapijoje.

 RUGSĖJIS  RINKLIAVA
 Rugsėjo 3 d., šeštadienis  129,00 eur
 Rugsėjo 4 d., XXIII eilinis sekmadienis  273,40 eur
 Rugsėjo 10 d., šeštadienis  58,00 eur
 Rugsėjo 11 d., XXIV eilinis sekmadienis  185,50 eur
 Rugsėjo 15 d., kasmėnesiniai atlaidai  145,70 eur
 Rugsėjo 17 d., šeštadienis  192,00 eur
 Rugsėjo 18 d., XXV eilinis sekmadienis  233,90 eur
 Rugsėjo 24 d., šeštadienis  nerinkta
 Rugsėjo 25 d., XXVI eilinis sekmadienis, keliautojų ir vairuotojų diena  226,30
Viso:   1443,80 eur

 

 

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas