Rugsėjo mėnuo Krekenavos parapijoje

2020-11-11 | Sonata Česevičienė
IMG 9175 5

Išgyvenus Didžiuosius Žolinės atlaidus po Maironio liepomis bazilikos aikštėje buvo gera sugrįžti į laikinuosius maldos namus parapijos namuose. Jau regis taip norėtųsi maldai rinktis į bazilikos erdvę, bet parapijos namų salės jaukumas ir maža erdvė leidžia pajusti didesnę bendrystę: sutikti šiltą žvilgsnį, išgirsti malonų žodį, pakalbinti seniau matytą pažįstamą. Kartais net ima kilti tokia mintis, ar "nepradingsime“ po aukštaisiais bazilikos skliautais...

Saulėtą rugsėjo 6 d. Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje vyko tradicinis kunigo, rašytojo, lietuvybės puoselėtojo Juozo Tumo Vaižganto minėjimas – Vaižgantinės. Ši graži šventė tampa nuostabia priežastimi vėl suvažiuoti saviems ir apsilankyti svečiams, Vaižganto dvasia persmelktoje Vadakėlių bažnyčioje. Atvykusieji gali gyvai susipažinti Vaižganto gyvenimu ir kūrybos veikla bažnyčioje žvelgiant į istorines nuotraukas ir mišių reikmenis naudotus paties Vaižganto. Vainikais ir darželių gėlėmis papuoštoje bažnytėlėje Šv. Mišias aukojo kun. Gediminas Jankūnas, giedojo Krekenavos bazilikos choras vadovaujamas vargonininko Manto Masioko, gaudė senieji Vadaktėlių vargonai, kaip ir seniau dumples pučiant rankomis. Po Šv. Mišių Krekenavos M.Antanaičio gimnazijos mokinės kartu su mokytoja Rima Balčiuviene kūrybiškai atskleidė kunigo Juozo Tumo kūrybos spalvas: tarmiškai skaitė parašytuosius tekstus, skambėjo kanklių muzika. Šioje šventėje buvo pristatyta nauja dr. Aistės Kučinskienės knyga „Kultūrišku keliu. Juozo Tumo – Vaižganto laiškai“. Apie knygos išskirtinumą kalbėjo Vaižganto muziejaus vadovas Audrius Daukša, o pati knygos autorė atskleidė kiek teko perskaityti Vaižganto laiškų, kaip juos susisteminti ir pristatyti visuomenei. Išklausę pasakojimų šventoriuje norintieji galėjo aplankyti ir nusifotografuoti prie atsinaujinusio Vaižganto ąžuolo, pasėdėti ant jo vardo suolelio. Arbata ir sausainiais vaišino Naujamiesčio ir Krekenavos skautai.

IMG 4875 5

vaizgantines 3

Viščiukus skaičiuoja rudenį, taip ir mes apžvelgėme Didžiuosius Žolinės atlaidus rugsėjo 9 dienos ekonominės ir pastoracinė tarybų posėdyje. Iš esmės atlaidai, vykę ekstremaliomis sąlygomis lauke, buvo įvertinti teigiamai. Jau kelerius metus susitelkusi ta pati savanorių komanda išlaikė šiųmetį iššūkį, nepaisant keleto mažesnių nesklandumų. Klebonas Gediminas ir piligrimų centro vadovė Daiva Adamkevičienė pristatė užsitęsusius bazilikos renovacijos darbus ir tolimesnę jų eigą. Patiriant projekte nenumatytų išlaidų buvo iškelta Misijų mėnesio idėja parapijoje, skirta aplankyti kiekvieno parapijiečio namus, suteikiant galimybę prisidėti prie bazilikos renovacijos. Būta ir ginčų, ir nuomonių skirtumų, ir neaiškumų. Vis tik nuspręsta misijos imtis, prašant maldoje Dievo palaiminimo ir sprendimų būdų. Juk kaip dažnai tai, kas mums atrodo neįmanoma ir nepavyks, o vedant Viešpačiui stebuklingai įvyksta!

Rugsėjo mėnesį Krekenavos bazilikos choras, vadovaujamas vargonininko Manto vyksta giedoti Šiluvos atlaiduose. Tradiciškai tokiai gražiai progai šlovinti Viešpaties šiemet susirinko jungtinis Upytės ir Krekenavos choras. Apreiškimo koplyčion susiruošė gausus būrys giesmininkų, tad prireikė atitinkamo dydžio ir autobuso. Būtent autobuso nuotykiais ir pasižymėjo ši piligrimystė! Ties Žaiginio miesteliu sprogus autobuso padangai, choristai patyrė daug nerimo ir jaudulio, kaip spėti į šv. Mišias! Vis tik pro šalį keliavusių piligrimų ir vietinių miestelio gyventojų dėka stebuklas įvyko ir maldos buvo išklausytos- choristai laimingai pasiekė Šiluvą! Išbandymu “paskaninta” piligrimystė ilgam įsimins!

119238558 2752325841682987 7426011765641429 n

119519511 2752326035016301 2406010210474560503 n

Šių metų rugsėjis ilgam įsimins ir klebonui Gediminui Jankūnui. Panevėžio vyskupas mūsų kleboną skyrė Panevėžio apskrities policijos kapelionu. Linkime visokeriopos sėkmės, jėgų ir sveikatos naujose pareigose! Šios pareigos iš karto papildė klebono kalendorių naujais įsipareigojimais. Šiluvos atlaiduose jis jau lankėsi policijos pareigūnams skirtoje dienoje ir į Krekenavos kasmėnesinius atlaidus pakvietė Lietuvos policijos kapelioną Algirdą Toliatą. Tad vyskupo Lino Vodopjanovo OFM aukotose šv.Mišiose turėjome garbų svečią! Po atlaidų Eucharistijos visi kartu apžiūrėjome bazilikos viduje vykstančius darbus. Nors ir kaip dejuotume, kad darbai vis dar nesibaigia, projekto vykdymas pratęstas ir darbų baigties data nukelta, vis tik jau įvykę pokyčiai labai džiugina! Bazilika bus ypatingai šviesi ir erdvi!

119486851 2754112111504360 1360101881236412615 n

119609187 2754111781504393 3687159529542387615 n

Rugsėjo 17 dieną ilgai lauktų šv. Mišių sulaukė Krekenavos globos namų gyventojai. O sekančią dieną šv. Mišiomis naują penktadienio susitikimų ciklą pradėjo parapijos vaikai ir jaunimas.

Rugsėjo 23 dieną naujus metus su Šv. Raštu pradėjo visi norintys studijuoti Dievo Žodį. Šiais metais šių studijų išskirtinumas- nuotolinės studijos ir tiesioginės transliacijos Facebook paskyroje. Kviečiame jungtis į virtualių studentų gretas!

IMG 8725

Rugsėjo paskutinį savaitgalį minėjome pasaulinę keliautojų dieną. Po šv. Mišių buvo laiminamos transporto priemonės, kurios tvarkingai buvo išrikiuotos bazilikos aikštėje. Patys mažiausi laiminti atsigabeno savąsias transporto priemones. Būta net riedlentės! O mažasis Dovydas Valikonis atriedėjo vaikišku John Deere traktoriuku!

120300488 2765688847013353 2278256518189333998 n

120323429 2765688943680010 1693521076592081831 n

Titulinius atlaidus rugsėjo 27 dieną šventėme Žibartonių šv. Vincento Pauliečio koplyčioje. Po šv. Mišių laukė bendruomenės pirmininkės Aldonos Vorienės ir jos pagalbininkių suorganizuota bendra agapė, vaišės ir šventinis koncertas.

120240235 2765764970339074 5349753917759338224 n

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas