Rugsėjo mėnuo Krekenavos parapijoje

2016-10-13 | Rita Lapiniauskienė
rugsejis01

Čiaudulys, baltos alkūnės ir užpakaliai, nežinia, į kurią klausyklą persikraustęs kunigas ir kur pasidėjęs vaikų kampelis... Taip, bazilikos irgi neaplenkė remontai... Bet tegul Dievui „ant garbės“ būna visi tie mūsų nepatogumai, juo labiau, viskas tam, kad ateityje būtų patogiau ir gražiau...

Rugsėjo 4 d. (sekmadienį) dalis parapijiečių vyko į Vadaktėlius, kuriuose buvo švenčiami šv. Izabelės atlaidai. Šv. Mišias aukojo mons. jubil. Juozapas Antanavičius. Vėliau prie parapijos namų pamaldų dalyviai vaišinosi šaulių išvirta koše, bendravo gyvos saksofono muzikos fone, tradiciškai mėgino taiklumą šaudymo varžybose.

Rugsėjo 6 d. (antradienį) parapijos namuose pastoracinės ir ekonominės tarybų nariai aptarė praėjusius ir būsimus Žolinės atlaidus bei kitus aktualius klausimus: nuspręsta kukliau priimti 15-tų dienų maldininkus, liturginius giesmynus pakeisti liturginiais maldynais (giedoti vis tiek teks), įrengti kieto kuro krosneles „Vilties“ salėje ir raštinėje, bei pakeisti esančią klebonijoje.

Rugsėjo 11 d. (sekmadienį) po šv. Mišių bazilikoje dalis pamaldų dalyvių skubėjo į Vadaktėlius, kur referentė-vargonininkė Rita ir vaikų ir jaunimo veiklos koordinatorius Kęstutis pradėjo šeimos gyvenimo kelionę. Neįtikimai šiltas vasariškas oras, gausus būrys parapijiečių ir artimųjų bei nuoširdūs jų sveikinimai džiugino nuo laimės ir padėties naujumo apsvaigusius sutuoktinius.

Rugsėjo 14 d. (trečiadienį) tradiciškai virš 40 parapijiečių vyko į Šiluvą dalyvauti didžiuosiuose Švč. M. Marijos Gimimo atlaiduose. Uolūs maldininkai dalyvavo šv. Mišiose, aplankė Apsireiškimo koplyčią. Grįždami stabtelėjo pailsėti ir pasigrožėti Baisogalos dvaru.

Rugsėjo 15 d. (ketvirtadienį) jau pas mus, bazilikoje, vyko kasmėnesiniai Švč. M. Marijos atlaidai. 12 val. šv. Mišias aukojo vysk. emeritas Jonas Kauneckas, giedojo Truskavos parapijos choristai. Po pamaldų dalis miestelio bendruomenės bei kraštiečiai pasveikino kleboną kun. Gediminą penkerių metų tarnystės parapijoje proga. Šventė tęsėsi parapijos namuose skanaujant taip pat kraštiečių rankomis pagamintą tortą.

Sveikinimai netilo ir rugsėjo 18 d. (sekmadienį), kai kun. Gediminui padėkos žodžius ir tortą (kuriuo klebonas pasidalino su visais) dovanojo jau visa parapijos bendruomenė. Tą pačią dieną įvyko ir pirmasis vaikų, šiais metais lankysiančių pasiruošimo sakramentams susitikimus, bei jų tėvelių (globėjų) susirinkimas. Religinio ugdymo vadovė Svajonė jau spėjo pasidalyti džiaugsmu dėl rimtai nusiteikusių ir motyvuotų vaikų ir jų artimųjų.

Rugsėjo 19 d. (pirmadienį) Marijos radijo laidoje „Katechezė“ pradėtas skaityti ir komentuoti popiežiaus Pranciškaus posinodinis apaštališkasis paraginimas „Amoris laetitia“ apie meilę šeimoje. Laidą veda klebonas kun. Gediminas, talkina referentė Rita. Kviečiame klausytis kas antrą pirmadienį 9 val. ryte arba sekti įrašus Marijos radijo svetainės archyve.

Rugsėjo 20–22 dienomis (antradienį–ketvirtadienį) klebonas kun. Gediminas dalyvavo kunigų rekolekcijose Troškūnuose.

Rugsėjo 21 d. (trečiadienį) bazilikoje lankėsi gausi iš Varšuvos ir Seinų krašto atvykusių lenkų, kultūros ir meno veikėjų, rašytojo, Nobelio premijos laureato H. Senkevičiaus kūrybos tyrinėtojų delegacija. (Būtent šiuose kraštuose vyko minimo autoriaus romano „Tvanas“ veiksmas.) 50 žmonių grupė apžiūrėjo baziliką, domėjosi jos istorija, vėliau atokvėpiui susitiko parapijos namuose, bendravo, grožėjosi G. Vitartaitės tapybos darbais.

Rugsėjo 27 d. (antradienį) bazilikoje susitiko Panevėžio vyskupijos Marijos legiono kurija. 12 val. šv. Mišiose žodį tarė Subačiaus parapijos klebonas kun. Vidmantas Bloškis, vėliau pamaldų dalyviai susitiko parapijos namuose.

Rugsėjo 28 d. (trečiadienį) šv. Mišiomis parapijos namuose prasidėjo ketvirti Šventojo Rašto studijų metai. Džiaugiamės, kad troškimas pažinti Dievo žodį nemąžta ir atveda studentus net iš kitų parapijų.

Rugsėjo 30 d. (penktadienį) Žibartonių koplyčioje, gausiame Žibartonių mokyklos moksleivių ir mokytojų bei vietos gyventojų būryje šventėme titulinius šv. Vincento Pauliečio atlaidus.

Kaip ir pernai, primenu mums visiems aktualų įsipareigojimą „su meile ir pagarba priimti kiekvieną pasiruošimo Atgailos ir Eucharistijos (Pirmosios Šv. Komunijos) sakramentams katechezėje dalyvaujantį vaiką bei jo šeimą, taip pat padėti rūpintis jo tikėjimo ugdymu“. Mokosi vaikai, bet nenustokime mokytis ir mes būti sąmoningais ir mylinčiais bendruomenės nariais.

Nuotraukos Kęstučio Lapiniausko

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas