Rugsėjo mėnuo Krekenavos parapijoje

2015-10-23 | Rita Juozėnaitė
rugsejis01

Kaip ir kalendorinių metų sandūra, rugsėjis, žymintis naujus mokslo metus, yra dar vienas atskaitos taškas naujiems darbams, naujiems pasiryžimams ar kitoms naujoms pradžioms, kurių tikriausiai kiekvienas mūsų turime. Nenuostabu, kad ir bazilikos bendruomenės gyvenimas rugsėjį buvo pažymėtas tų naujų pradžių. Pastoracinės ir ekonominės tarybų posėdyje apžvelgėme Žolinės įvykius, sprendėme ateinančių mėnesių aktualius klausimus, taip suderindami būsimų darbų planus. Parapijoje susirinko nauja grupė vaikų, kurie šiemet ruošis priimti sakramentus: taip dalis mažųjų parapijiečių pradėjo ne ką kita, kaip studijų metus. O su dėkojimais ir prašymais aplankydami stebuklingąją Šiluvos Dievo Motiną prasidėjusių mokslo metų kelionės pradžią pažymėjome ir nuoširdžia malda.

Rugsėjo 1 d., antradienį, pirmą kartą minėjome Pasaulinę maldos už rūpinimąsi kūrinijos apsauga dieną (įsteigta 2015 m. rugpjūčio 6 d.). Pasitikome ją 8 val. šv. Mišiomis su pavieniais maldininkais, kartu melsdamiesi ir į numylėtąjį šv. Antaną. Tačiau popiežiaus Pranciškaus išleista enciklika „Laudato si“ leidžia manyti, kad kasmet ši diena taps vis svarbesnė, ir vis gausiau dalyvaudami ją minėsime ne tik Bažnyčioje.

Rugsėjo 3 d., ketvirtadienį, bazilikoje lankėsi Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos vadovybė ir auklėtiniai. Būsimi kunigai ir jų ugdytojai klausėsi klebono kun. Gedimino pasakojimo apie bazilikos praeitį ir dabartį, 18 val. dalyvavo šv. Mišiose, vėliau jaukiai bendravo prie vakarienės stalo parapijos namuose. Džiugu, kad į kvietimą drauge švęsti Eucharistiją atsiliepė ir dalis parapijiečių.

Rugsėjo 6 d., sekmadienį, po šv. Mišių bazilikoje dalis parapijiečių skubėjo į Šv. Izabelės atlaidus Vadaktėliuose. Čia rudens žiedais išpuoštoje jaukioje bažnytukėje Upytės parapijos klebonas aukojo šv. Mišias, po jų kraštietė mokytoja ir rašytoja Stasė Raudonienė prisiminė Vadaktėlių krašto istoriją. Vėliau šventė tęsėsi lauke, kur su vėju ir atlaidų dalyvių apsnūdimu galynėjosi Berčiūnų kapela „Sanžyla“, šildė vietos šeimininkių išvirta gardi sriuba ir suruoštos vaišės, o visų amžiaus grupių šventėjų akies taiklumas buvo tikrinamas į taikinį laidant strėliukes.

Rugsėjo 8 dieną, antradienį, labai jau negausiai dalyvaudami ryto šv. Mišiose šventėme Švč. M. Marijos gimimą (Šilinę).

Tačiau rugsėjo 9 dieną, trečiadienį, virš 40 parapijiečių ir panevėžiečių išsiruošė į Šiluvą. Meldėmės Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo koplyčioje, klausėmės kun. Gedimino katechezės, dalyvavome šv. Mišiose. Grįždami piligrimai aplankė J. Mačiulio-Maironio tėviškę Bernotuose ir gimtinę Pasandravyje. Čia, Maironio tėviškėje, netikėtai buvome apdovanoti kartu su mumis keliavusio muziejininko Audriaus Daukšos deklamuojamomis Just. Marcinkevičiaus eilėmis „Pavasario balsai Pasandravy“.

Rugsėjo 15 dieną, antradienį, kas neišvažiavo į Šiluvą, šventė atlaidus bazilikoje. Nedidelis piligrimų ir parapijiečių būrelis meldėsi vyskupo emerito Jono Kaunecko aukojamose 12 val. šv. Mišiose, vėliau galėjo apžiūrėti Ričardo Ničajaus parodą parapijos namuose ir sušilti prie arbatos puodelio, kas tapo tikru džiaugsmu užklupus niūriam rudeniškam orui.

Rugsėjo 18 dieną, penktadienį, Žibartonių koplyčioje buvo švenčiami tituliniai Šv. Vincento Pauliečio atlaidai. Šv. Mišioms čia gausiai susirinkę Žibartonių pagrindinės mokyklos moksleiviai ir mokytojai malda pradėjo sveikatingumo dieną. Vėliau ir klebonas kun. Gediminas prisijungė prie žvalaus būrio, kuris gyvenimo išminties nusprendė semtis svečiuose pas keletą vietos sodybų šeimininkų.

Rugsėjo 20 dieną, sekmadienį, po šv. Mišių parapijos namuose įvyko susitikimas su parodos „Angelai“ autoriumi Ričardu Ničajumi bei šios parodos uždarymas. Dailininkas pasakojo apie savo kūrybą, bendravo su parodos lankytojais, priėmė nuoširdžią padėką už pasidalinimą savo talentais. O nuo rugsėjo 27 d. R. Ničajaus drobes parapijos namuose pakeitė Ryčio Mazūro fotonovelė „Šv. Jokūbo kelias. 2015 m. žiema“. Planuojama, kad ši paroda veiks iki spalio mėnesio pabaigos.

Rugsėjo 21 dieną, pirmadienį, „Marijos radijo“ studijoje kun. Gediminas, padedamas skaitovo Kęstučio Lapiniausko, laidoje „Katechezė“ pradėjo komentuoti naujausią popiežiaus Pranciškaus encikliką „Laudato si“. Enciklika, kurioje kalbama apie rūpinimąsi mus supančia gyvąja ir negyvąja aplinka, bus skaitoma kas antrą pirmadienį 9 val.

Rugsėjo 22 dieną, antradienį, parapijos pastoracinė ir ekonominė tarybos kalbėjosi apie praėjusius Žolinės atlaidus, aptarė parapijos lankymo, raštinės įrengimo, Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarkos bei kitus aktualius klausimus. Nutarta, kad Žolinės atlaidų trukmės sumažinimas iki keturių dienų bei keletas kitų naujovių (kaip viešas maitinimas, med. punktas, įsikūręs Žolinės dieną parapijos raštinėje) – pasiteisinę ir toliau praktikuotini dalykai.

Rugsėjo 27 dieną, sekmadienį, klebonas, parapijos choras ir keletas parapijiečių vyko į Paberžę, kur dalyvavo renginyje tėvo Stanislovo atminimui. Tą pačią dieną į šv. Mišias ir pirmam susitikimui rinkosi vaikai, šiemet besiruošiantys Išpažinčiai bei Pirmajai Šv. Komunijai, ir jų tėveliai ar globėjai. Po šv. Mišių klebonas kun. Gediminas kalbėjosi su suaugusiais, tuo tarpu vaikai parapijos namuose piešė savo šeimas, žiūrėjo ankstesnių metų pasiruošimo sakramentams nuotraukose įamžintas smagiausias akimirkas. Vėliau vaikai kartu su tėveliais ir mokytoja Svajone aptarė šių metų pasiruošimo sakramentams programą, vaišinosi arbata ir „Žolynėlio“ pagamintais sumuštiniais.

Kiekvienas mūsų, kurie esame ar būsime šalia ir su šiais vaikais, negalime neišgirsti labai svarbios naujų mokslo metų užduoties-parapijos įsipareigojimo: su meile ir pagarba priimti kiekvieną pasiruošimo Atgailos ir Šv. Eucharistijos sakramentams katechezėje dalyvaujantį vaiką bei jo artimuosius, taip pat padėti rūpintis jų tikėjimo ugdymu. Tokia yra mūsų kelionė Dievo link...

Tekste naudotos Algimanto Barzdžiaus, Gražinos Gaušaitės, Kęstučio Lapiniausko, Vidos Sabaliauskienės ir Robert Voičan nuotraukos

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas