Rugpjūčio mėnuo Krekenavos parapijoje

2018-09-11 | Sonata Česevičienė

Įpusėjus karštai vasarai atmosfera ėmė kaisti ir mūsų parapijoje. Nuo pat pirmųjų dienų ėmė aiškėti, kad neišvengiamai artėja pati svarbiausia metuose Didžiųjų Žolinės atlaidų savaitė. Ji artėjo, vyko pasiruošimo darbai, buvo dalinamasi atsakomybėmis, bet viskas vyko taip ramiai ir sklandžiai, tarsi sukosi gerai suteptas ratas.

2018rugpjūtis-001

2018rugpjūtis-002

Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį bazilikoje susirinkome pagarbinti Švč. Sakramentą, o rugpjūčio 5 dieną, sekmadienį, šventėme Snieginės atlaidus, krentant baltiems rožių žiedams galėjome skirti savo maldas ir giesmes Dievo Motinai. Klebonas kun. Gediminas Jankūnas rugpjūčio mėnesio pradžioje lankė parapijiečius Krekenavoje ir Žibartonyse, rudeniui prasidėjus šis gražus namų lankymo ir palaiminimo paprotys bus pratęstas.

Rugpjūčio 10 dieną šv. Mišios buvo aukojamos Krekenavos globos namuose, o rugpjūčio 12 dieną Eucharistija buvo švenčiama ne tik Krekenavoje, bet ir gretimoje Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje.

Didieji Žolinės atlaidai Krekenavoje vyko rugpjūčio 14–20 dienomis. Pačią pirmąją atlaidų dieną parapijoje ėmė veikti parapijos vaikų ir jaunimo grupės „Žolynėlis“ savanorių stovykla. Šiemet joje dalyvavo 18 pagalbininkų, kurių dėka visą savaitę buvo pasirūpinta visais atvykstančiais piligrimais. Šioje stovykloje dalyvaujantieji jau turi didelį įdirbį ir regis visi dalykai nutinka savaime. Vis tik  gerai žinoma, kad visa tai yra kelerių metų darbo rezultatas ir patirtis.

Pirmoji atlaidų diena, rugpjūčio 14-oji, prasidėjo bazilikoje giedamu Akatistu Švč. M. Marijai, kurį giedojo kun. Sauliaus Černiausko ir kun. Laimono Nedvecko suburta šlovintojų grupė kartu su seselėmis benediktinėmis. Pirmąsias šv. Mišias tądien aukojo atlaidų šeimininkas – Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Vakare aplink baziliką ėmė raizgytis televizijos transliacijai reikalingų laidų tinklas, o maldininkai ėmė rinktis naktinei Švenčiausiojo Sakramento adoracijai, kurią tiesiogiai transliavo Marijos radijas. Naktinė adoracija jau antrus metus iš eilės tampa iššūkiu parapijai, nėra lengva surinkti adoruotojus ir šlovintojus, tenka kviestis ir svečius, kadangi jau sekančią, pagrindinę atlaidų dieną mūsų parapijiečiams tenka iššūkis suvaldyti maldininkų srautus, priimti svečius, pasiruošti procesijai, pasirūpinti choristais. Vis tik dalyvavusieji naktinėje adoracijoje kalbėjo apie tai, kaip apie ypatingą ir apdovanojančią patirtį.

2018rugpjūtis-02

2018rugpjūtis-03

2018rugpjūtis-04

2018rugpjūtis-05

Pagrindinė atlaidų diena, Žolinė, prasidėjo auštant šv. Mišiomis, pabaigusiomis naktinę adoraciją. Ryto Eucharistija buvo švenčiama giedant Krekenavos bazilikos chorui, kuris visomis kitomis dienomis turėjo pareigą pasirūpinti net 12 mus aplankiusių chorų, kas skaičiais būtų apie 300 choristų. Pagrindines 12 val. šv. Mišias aukojo Lietuvos vyskupai, vadovaujami Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo, jas tiesiogiai transliavo Lietuvos televizija, komentavo kun. dr. Virgilijus Veilentas. Į Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM kvietimą melstis drauge prie stebuklingojo Krekenavos Dievo Motinos, Malonių Versmės, paveikslo atsiliepė gausybė garbių svečių: Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, Panevėžio rajono meras Povilas Žagūnis, Panevėžio miesto meras Rytis Mykolas Račkauskas, Seimo nariai, kiti žinomi politikos ir visuomenės veikėjai. Šv. Mišių homilijoje arkivyskupas Gintaras Grušas kalbėjo apie maldos būtinumą, apie didžius dalykus, kuriuos Dievas yra padaręs mūsų tėvynei, ir kaip turėtume pasiruošti Šventojo Tėvo Pranciškaus sutikimui Lietuvoje. Darniai šv. Mišiose giedojo Pasvalio miesto choras „Canticum novum“, vadovaujamas Rimvydo Mitkos.

Atvykusieji į Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų baziliką sunkiai rado vietą, kur palikti automobilius. Miestelio centre šurmuliavo mugė, veikė vaikų žaidimo aikštelės, o bazilikos aikštėje koncertinę programą dovanojo Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centro dailės galerijos vaikų ir jaunimo varinių pučiamųjų orkestras „Aukštyn“, vadovaujamas Remigijaus Vilio, bei operos solistas Liudas Mikalauskas. Bazilikos šventoriuje atvykusius pasitiko Panevėžio vyskupijos savanoriai, kurie supažindino su popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje programa, teikė informaciją apie vis dar vykstančią registraciją į susitikimus, kvietė dalyvauti žaidime ir laimėti prizų. Jau įprasta, kad Žolinės atlaidų metu šalia bazilikos veikė Nacionalinio kraujo centro palapinė, kurioje visi norintys ir galintys galėjo pasidalinti pačia brangiausia dovana savo artimui – krauju.  Vakare jaunimą sukvietė Sutaikinimo pamaldos, o vėliau – koncertas miestelio aikštėje.

Didieji Žolinės atlaidai Krekenavoje šiemet vyko septynias dienas. Kiekvieną dieną melstasi įvairiomis intencijomis: už pašvęstojo gyvenimo asmenis, naujus pašaukimus, „Carito“ darbuotojus ir ligonius, įvairias marijines ir maldos grupių organizacijas, šeimas ir parapijines bendruomenes, tikybos mokytojus ir katechetus. 

Pati iškilmingiausia diena atlaiduose buvo rugpjūčio 19-oji, šeimų ir parapijinių bendruomenių diena. Tądien laukėme ypatingo svečio – apaštalinio nuncijaus Baltijos šalims Pedro Lopez Quintana, kuris aukojo šv. Mišias bazilikoje. Svečio taip laukėme, kad net mūsų choristai, vadovaujami vargonininko Manto Masioko, „pragydo“ lotyniškai! Sausakimšoje bazilikoje buvo juste juntama iškilmė, kurią dar labiau sustiprino procesija ir pučiamųjų instrumentų palyda. Pilna žmonių buvo ir bazilikos aikštė, kurioje turėjome didžiulę pripučiamą Gedimino pilį ir skanių gaivinančių ledų vežimėlį! Visi susirinkusieji, o ypač patys mažiausieji,  laukė Panevėžio lėlių vežimo teatro spektaklio, kurį mums dovanojo Panevėžio vyskupijos šeimos centras. Tai buvo tikras sekmadienis, Viešpaties diena, skirta Jį šlovinti ir Jam dėkoti!

Atlaidai atėjo ir praėjo. Jų kasmet lauki, jiems atėjus jaudiniesi, kad viskas vyktų sklandžiai, o praėjus pajunti palengvėjimą, bet tuo pačiu ir savotišką laikiną tuštumą. Klebonas kun. Gediminas po atlaidų kartu su vargonininko Manto Masioko šeima vyko į Pasaulinį šeimų susitikimą Dubline, Airijoje. Įvairūs renginiai, mokymai, šlovinimas ir malda buvo „apvainikuoti“ pačiu svarbiausiu jų kelionės akcentu – šv. Mišiomis, aukojamomis popiežiaus Pranciškaus. Klausant kelionės įspūdžių buvo galima justi, kas mūsų laukia visai netrukus, Lietuvoje, tokio paties mąsto vizito metu.

Sukviesti Krekenavon Dievo Motinos į Didžiuosius Žolinės atlaidus, padrąsinti, palydėti, globojami ir užtariami, šiuo metu laukiame susitikimo su mūsų Viešpaties vietininku Šventuoju Tėvu popiežiumi Pranciškumi Lietuvoje.

< atgal į sąrašą

PAMALDŲ TVARKA

Šv. Mišios

Pirmadieniais – nėra

Šeštadieniais ir SEKMADIENIAIS – 12 val.

Kitomis dienomis pagal susitarimą ir galimybes.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių 18 val. šv. Mišių ir kasmėnesinių atlaidų metu

Kasmėnesiniai atlaidai
kiekvieno mėnesio 15-ą dieną

11.30 Rožinio malda
12.00 Šv. Mišios

Kaip užsakyti šv. Mišias?

Parapijos rekvizitai ir aukojimas